Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 5  > >>

Schůzka pracovní skupiny čtenářské gramotnosti 19. 19. 2018

Ve votické knihovně se setkaly členky pracovní skupiny čtenářské gramotnosti s knihovnicí a zároveň koordinátorkou této aktivity v rámci tvorby MAP Evou Křížkovou nad tématem Co děti čtou a jak toho využít. Paní knihovnice paním učitelkám ze škol z Votic, Jankova, Miličína a Olbramovic představila svůj výběr knih do čtenářských koutků, které nově zdobí chodby škol a přitom prezentovala i své zkušenosti se čtenářstvím dětí. 

Prezentace E. Křížkové: Co děti čtou a jak toho využít

Tisková zpráva MAP Votice: Co děti doopravdy čtou. Harryho Pottera porazil Poseroutka

Eva Křížková v návaznosti na toto setkání navštívila ZŠ Olbramovice, kde se setkala se žáky 2.-5. třídy a i jim představila knihy, které najdou ve svém čtenářském koutku. Diskuze měla u malých čtenářů úspěch a je možno ji uskutečnit ve školách zapojených do MAP v ORP Votice.

JIž měsíc má projekt MAP svůj facebookový profil

S novým školním rokem začal fungovat facebookový profil projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice.

Jeho úkolem je zviditelnit akce a projekty škol v ORP a také všeobecná témata ve vzdělávání.

Podívat se můžete zde

Facebook MAP

Na Voticku se chystá první EDUpoint

V rámci votického MAPu startujeme novou aktivitu, sérii přednášek a seminářü pro veřejnost, takzvaný Edupoint

Více informací zde:

EDUpoint na téma s čím se musí vyrovnat současná škola

Jankovská škola má již čtenářský koutek

V jankvoské škole vznikl v září čtenářský koutek. A následně by měly tyto koutky vzniknout ve všech školách ORP Votice.

Je to první aktivitou v rozovji čtenářské gramotnosti na školách, která je realizována pod hlavičkou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva - čtenářský koutek ZŠ Jankov

Přírodovědný klub zahajuje svou činnosti již 10. září

Rodinné centrum Oříšek zahajuje činnost přířodovědného klubu. Dět a žáci budou poznávat přírodu, uskutečňovat výlety a experimenty.

Otevřeno je vždy pondělky a čtvrtky od 14:30

Přírodovědný klub je podpořen projektem Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Votice.

Plakát přírodovědný klub

Mateřské školy se opět sešly u společného stolu

Realizační tým projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) pozval zástupkyně mateřských škol ORP ke společnému stolu. Tato pracovní skupina se scházela již v rámci minulého projektu MAP, kdy společná setkávání iniciovala mnoho zajímavých seminářů. I setkání 20.6.2018 bylo velmi přínosné. Na tomto setkání se zástupkyně MŠ potkaly s A. Zamazalovou z RC Oříšek, která bude od září 2018 působit na pozici koordinátorky polytechnického vyučování a EVVO a bude pro MŠ lektorovat výukové programy a koordinovat EVVO aktivity. Zástupkyně MŠ se také dověděly o připravovaných projektech v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a možnosti zapojení se do nich na úrovni předškolního vzdělávání.

Zápis ze setkání pracovní skupiny MŠ 20.6.2018

Sejde se Řídící výbor MAP II

V ORP Votice pokračuje projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. I ve své druhé etapě ho bude vedle realizačního týmu Mikroregionu Voticko řídit Řídící výbor MAP II. Na svém prvním zasedání se sejde ve středu 4. 4. od 13,30 hodin v budově Městského úřadu ve Voticích. Na programu budou vedle schvalování vnitřních řádů a orgánů také informace o implementačních aktivitách (např. čtenářská gramotnost ve spolupráci s votickou knihovnou), organizaci návštěvy ZŠ Kunratice či o GDPR. K tomuto ožehavému tématu vydalo metodiku také MŠMT. Naleznete ji zde.

Šablony jdou do druhého kola

MŠMT zveřejnilo znění výzvy Šablony II pro ZŠ, MŠ, SVČ, ZUŠ a školní družiny. Všechny důležité dokumenty jsou umístěné na webových stránkách ministerstva.

 Zde najdete prezentaci ze seminářů k Šablonám - prezentace.

Seminář: Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem, 21. 9. 2017

Ve čtvrtek 21. září od 9 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Votice uskuteční seminář Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem s lektory organizace META.

Anotaci semináře naleznete zde.