Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 4  > >>

Seminář: Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem, 21. 9. 2017

Ve čtvrtek 21. září od 9 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Votice uskuteční seminář Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem s lektory organizace META.

Anotaci semináře naleznete zde.

Řídící výbor MAP se sejde 4. října 2017

Ve středu 4.10. od 13,30 hodin se uskuteční další jednání Řídícího výboru. Jelikož se projekt MAP v ORP Votice blíží ke konci (31. 12. 2017) bude na programu zejména návrh aktivit škol a spolupráce do ročního akčního plánu na rok 2018, tak aby mohl být po další diskuzi v regionu schválen na posledním zasedání ŘV v prosinci spolu s finálním dokumentem MAP.

Malé řemeslné dny se uskutečnily v Ratměřicích, velký bude na Šelmberku 6. října

Podporovat v dětech a žácích manuální zručnost a dovednosti a probouzet v nich vztah k technickým a přírodovědným oborům je jedním z cílů Strategického rámce Místního akčního plánů rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Podobným aktivitám se dlouhodobě věnují v MŠ Ratměřice, kde mají ve sportovním areálu obce vytvořené zázemí jednak v podobě přírodní zahrady a také mohou v rámci vzdělávání využívat venkovní třídičku vybavenou řemeslným nářadím a náčiním. Jednu z akcí, která je na tyto aktivita navázaná – rukodělné dny 27. 6. – 29. 6. 2017 za účasti rodičů a veřejnosti, podpořil také Řídící výbor v rámci tvorby MAP.

Další akce, která podpoří stejnou prioritu rozvoje vzdělávání, vzešla z jednání pracovní skupiny ZŠ, je nazvána Řemeslný den na Štemberku a uskuteční se 6. 10. 2017. Sejdou se na ní všichni žáci 4. tříd základních škol v ORP Votice, aby si na šesti stanovištích zažili a vyzkoušeli historická řemesla s jejich výrobními postupy. Děti si díky zkušenostem organizátorů z Historicko řemeslného vzdělávacího centra Šelmberk budou moct odnést svůj výrobek. I tuto akci finančně podpoří Mikroregion Voticko z nepřímých nákladů evropského projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

V rámci MAP podporujeme také sportovní aktivity žáků ZŠ

Jedním z cílů, které jsou součástí zpracovaného Strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) v ORP Votice je Podpora aktivit směřující k rozvoji sociálních a pohybových dovedností. Proto se Řídící výbor MAP rozhodl finančně podpořit sportovní akce na školách v ORP Votice, které vedle rozvoje pohybových dovedností přispívají k setkání a interakci jednak žáků různých škol regionu, či žáků a veřejnosti. O finanční podporu zatím požádaly čtyři školy Mikroregionu Voticko s tím, že každá realizovala, nebo bude realizovat jednu akci.

V ZŠ Olbramovice zjišťovali spokojenost rodičů

Elektronický či tištěný dotazník, který zjišťoval spokojenost s dílčími oblastmi fungování školy, měli možnost na jaře 2017 anonymně vyplnit rodiče žáků ZŠ a MŠ Olbramovice. Vedení školy využilo dotazníkové šetření organizace Scio zaměřené na mapu školy s cílem získat erudované a nezávislé vyhodnocení podnětů, názorů a zájmů rodičů. Náklady ve výši 5 200 Kč uhradil olbramovické školy Mikroregion Voticko z evropských financí určených na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice. O příspěvku rozhodl Řídící výbor MAP a nabídl je také dalším školám v ORP Votice, které budou chtít tímto způsobem zjišťovat své vnitřní klima s odůvodněním, že zlepšování školní kultury, zkvalitňování řízení škol a podpora spolupráce jsou základními stavebními kameny kvalitativních změn.

Beseda s mentory

Dne 14.6. od 14:00 proběhne na Městském úřadě ve Voticích beseda s mentory ze ZŠ Votice. Beseda je zaměřena na seznámení ředitelů škol a pedagogů s pozicí mentora a jeho přínosu pro školy.

Současně bude debatován přínos školního psychologa na škole, jehož potřebnost řeší školy v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

 

V MAPu se nezapomíná ani na ZUŠ Votice

V rámci podpory vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Votice je do procesu tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání zapojena také ZUŠ Votice. Vedle účasti pana ředitele Milana Včeláka v řídícím výboru je cenná zejména činnost ZUŠ směrem k základním a mateřským školám v regionu spočívající v nabídce vzdělávacích a výchovných hudebních programů. Během druhého pololetí tak žáci a učitelé ZUŠ zavítali dvakrát do Vrchotových Janovic (4. 5. a 9. 6.), jednou zahráli pro žáky ZŠ Votice (5. 5.) a společně také pro děti MŠ Votice a žáky ZŠ Votice, Smetanova (30. 5.). Vrcholem aktivit směrem k veřejnosti bylo uspořádání řady vystoupení v rámci akce ZUŚ ve votickém klášteře dne 30. 5. 2017. Hojná účast diváků potvrdila zájem o tento typ akcí i velmi dobrou práci učitelů na ZUŠ Votice.

Kariérní řád učitelů od 1. 9. 2017

Přestože je nový kariérní řád učitelů ve schvalovacím procesu, stále se předpokládá, že bude účinný od 1. září 2017. Ministerstvo školství nyní připravilo informace o změnách v odměňování a profesním rozvoji učitelů.

Kariérní řád - manažerské shrnutí

Kariérní cesta v rámci kariérního systému učitelů

Návazný seminář Hejného metody

Dne 15.6.2017 se od  15:30 v MŠ Votice uskuteční návazný seminář Hejného metody. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. 

Seminář je realizován v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Votice.

Anotace zde: http://www.h-mat.cz/seminare/predmatematicke-dovednosti

Pozvánka na seminář Kariérové poradenství – nástroj do školy, do práce i do života

Jak efektivně zavádět a rozvíjet kariérové poradenství na školách a při práci s mladými lidmi? Přijďte načerpat inspiraci na seminář, kde se s Vámi o své zkušenosti podělí odborníci z univerzit i poradci z praxe ze tří různých zemí. Seminář nabídne čtyři workshopy, na kterých získáte konkrétní nástroje i tipy do poradenské praxe.

Na závěr semináře proběhne křest nové publikace EKS „Rozmanitý svět kariérového poradenství – inspirace do praxe“, kterou si zdarma odnesete.

Seminář  proběhne 07. 06. 2017 v Praze (KC GreenPoint) a je určen všem, kteří se věnují poradenství na školách a práci s mladými lidmi jako takové. Registrovat se můžete na níže uvedeném odkazu, a to nejpozději do 28.5.! Účast je zdarma, počet míst omezen, o výběru účastníků rozhoduje EKS.

Registrace semináře

Program.pdf