Mikroregion Votice

Ve Zvěstově otevřeli pečovtelský dům za účasti hejtmanky kraje

zář 22, 2017

Ve Zvěstově slavnostně otevřeli nový pečovatelský dům za účasti hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a radní pro sociální oblast Jaroslavy Němcové. Tuto příležitost využili starostové našeho mikroregionu a pozvali oba významné hosty na zasedání dobrovolného svazku obcí. 

Ve čtvrtek 21. září ve Zvěstově slavnostně otevřeli nový pečovatelský dům za účasti hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a radní pro sociální oblast Ing. Jaroslavy Němcové, MBA. Tuto příležitost využili starostové našeho mikroregionu a po slavnostních proslovech paní hejtmanky a starosty obce Karla Babického, po požehnání domu, přestřižení pásky a prohlídce objektu, pozvali starostové obcí paní hejtmanku na jednání dobrovolného svazku obcí. Bylo to výjimečná možnost seznámit hejtmanku s úspěšně realizovanými akcemi i potížemi obcí v jižním části Středočeského kraje. V diskusi se starostové zaměřili mimo jiné právě na sociální oblast – prezentovali nově zřízený Sociální fond ORP Votice, ze kterého letos poprvé čerpaly prostředky registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území mikroregionu Voticko. Dále paní radní Němcová seznámila naše starosty se strukturou financování sociální oblasti, řešila se i vysoká poptávka po odlehčovací službě v domově seniorů v Jankově, problematika umístění lidí v léčebnách či nedostatečná kapacita psychiatrické péče v regionu.  Přínosné bylo slyšet z úst paní hejtmanky o cílech a záměrech celého kraje, paní hejtmanka požádala starosty o úzkou spolupráci při přípravě významných akcí v roce 2018 a prezentovala hlavní cíle Středočeského kraje např. při přípravě stavby dálnice D3, spuštění aplikace pro monitorování stavu komunikací, koordinaci aktivit kraje a obcí či spolupráci obcí při hodnocení pracovníků správy a údržby silnic. Celé setkání se neslo ve velmi přátelské atmosféře, paní hejtmanka diskutovala se zástupci obcí více jak dvě hodiny a ujistila nás, že problémy našeho regionu velmi dobře zná a je připravena být obcím dobrým partnerem při jejich starostech i radostech.

 

 

 

 

 

 

 


U nás to žijeAktuality

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Druhé říjnové úterý (9. října) od 17:00 se ve votické Městské knihovně bude konat první z řady pravidelných akcí na téma vzdělávání.  Dvouhodinová přednáška s debatou se jmenuje S čím se musí vyrovnávat současná škola a na sérii fotografií a příběhů škol z celé České republiky ukazuje, v čem, jak a proč se proměňuje vyučování na základních školách. Odpovídá na otázky, zda jsou výsledky dnešních dětí horší, než tomu bylo před dvaceti lety, zda jsou změny ve třídách opravdu zvyšováním kvality učení, nebo spíše snižováním nároků. Přednáší a debatu povede Tomáš Feřtek, spolupracovník Informačního centra pro vzdělávání EDUin a Místního akčního plánu pro vzdělávání Votice.

Votice, 13. září – Projekt podpory čtenářské gramotnosti, který s novým školním rokem odstartoval v pěti základních školách, jež patří do MAP Votice, začal už o prázdninách zařizováním školních čtenářských koutků, nákupem knih, jejich balením a rozvážením po školách. Jako první funguje čtenářský koutek na ZŠ Jankov.

Bav seAkce v mikroregionu