Mikroregion Votice

Občanskou poradnu najdete na nové adrese

zář 25, 2017

Občanská poradna se přesunula do nových prostor ve Voticích - nově ji najdete v Husově ulici č.p. 587 v přízemí bytového domu (vchod z Husovy ulice proti pečovatelskému domu) - jedná se o prostory bývalé ordinace MUDr. Jílka.

Provozní doba poradny byla rozšířena, služby jsou poskytovány v pondělí od 8 do 16 hodin. Doporučujeme návštěvu předem objednat na tel.: 734 516 733. Služby poradny jsou poskytovány zdarma.

Poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pojištění, pracovně-právních vztahů, majetkoprávních vztahů, řeší problémy v rodině či partnerských vztazích. Pokud má občan finanční problém nebo má pocit, že jsou pošlapána jeho práva, může se obrátit na nezávislého poradce. Ve Voticích začala působit Občanská poradna Diakonie Střed. Každé pondělí mezi 13 a 16 hodinou mohou občané využít jejích služeb v prostorách Klubu Sibiř (bývalá osvěta) v Husově ulici. Rady Občanské poradny jsou bezplatné, nezávislé a diskrétní.

Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky (734 516 733), písemně nebo elektronicky (poradnavotice.stred@diakonie.cz). Doporučujeme se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa). Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

Občanská poradna Diakonie Střed vznikla v roce 2007 ve středisku Diakonie ČCE v Čáslavi. O tři roky později se stala členskou poradnou Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. V návaznosti na rozšíření místní působnosti čáslavského střediska byla poradna rozšířena o kontaktní místa v Kolíně, v Benešově a ve Voticích. Pracovníci poradny radí zejména v otázkách sociálně-právních, finanční problematiky, jednání s úřady apod.

Poradna si klade za cíl nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale jim být především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci. Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovujíc sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírají funkci informačních kanceláří při úřadech. Slouží občanům v těžké životní situaci, těm, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívají tak k efektivnějšímu fungování státní správy.

Informační leták Občanská poradna


U nás to žijeAktuality

V pondělí osmnáctého června byla spuštěna facebooková stránka MAP Votice. Má sloužit jako hlavní komunikační kanál pro čtyřletý projekt, který bude posilovat spolupráci mezi školami ve Voticích a okolí. Kromě zpráv o dění v místních školách a tradiční facebookové diskuse tu najdete články o příkladech zajímavých a inspirativních škol z celé České republiky, rady rodičům, jak vstřícně vycházet s učiteli, i zajímavé tipy na vzdělávání mimo školu.

Ve středu 13. června proběhlo zasedání starostů Mikroregionu Voticko, které tentokrát hostila Obec Střezimíř. Přestože byl program v deštivém odpoledni nabitý, na úvod pozvali zástupci  místního spolku Železnice Česká Sibiř starosty na projížďku replikou historické drezíny. Tu vlastní zdejší železniční nadšenci a jedná se o kopii pákové drezíny, která se využívala při budování telegrafního vedení podél tratí.  Po opuštění drážního tělesa a přeložení železnice na nový drážní koridor by spolek chtěl zachovat unikátní úsek trati kolem nádraží Střezimíř.  Cílem bude turistické využití a provoz drezíny v nejvýše položeném bodu původní trasy Praha – České Budějovice v místě romantických skalních zářezů. 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila modernizaci trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic. Cílem jedné z nejvýznamnějších současných investic do železniční infrastruktury je zvýšit rychlost, plynulost, komfort a bezpečnost dopravy na tomto přibližně dvacet kilometrů dlouhém úseku čtvrtého tranzitního koridoru.

Bav seAkce v mikroregionu