Mikroregion Votice

Občanskou poradnu najdete na nové adrese

zář 25, 2017

Občanská poradna se přesunula do nových prostor ve Voticích - nově ji najdete v Husově ulici č.p. 587 v přízemí bytového domu (vchod z Husovy ulice proti pečovatelskému domu) - jedná se o prostory bývalé ordinace MUDr. Jílka.

Provozní doba poradny byla rozšířena, služby jsou poskytovány v pondělí od 8 do 16 hodin. Doporučujeme návštěvu předem objednat na tel.: 734 516 733. Služby poradny jsou poskytovány zdarma.

Poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pojištění, pracovně-právních vztahů, majetkoprávních vztahů, řeší problémy v rodině či partnerských vztazích. Pokud má občan finanční problém nebo má pocit, že jsou pošlapána jeho práva, může se obrátit na nezávislého poradce. Ve Voticích začala působit Občanská poradna Diakonie Střed. Každé pondělí mezi 13 a 16 hodinou mohou občané využít jejích služeb v prostorách Klubu Sibiř (bývalá osvěta) v Husově ulici. Rady Občanské poradny jsou bezplatné, nezávislé a diskrétní.

Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky (734 516 733), písemně nebo elektronicky (poradnavotice.stred@diakonie.cz). Doporučujeme se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa). Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

Občanská poradna Diakonie Střed vznikla v roce 2007 ve středisku Diakonie ČCE v Čáslavi. O tři roky později se stala členskou poradnou Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. V návaznosti na rozšíření místní působnosti čáslavského střediska byla poradna rozšířena o kontaktní místa v Kolíně, v Benešově a ve Voticích. Pracovníci poradny radí zejména v otázkách sociálně-právních, finanční problematiky, jednání s úřady apod.

Poradna si klade za cíl nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale jim být především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci. Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovujíc sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírají funkci informačních kanceláří při úřadech. Slouží občanům v těžké životní situaci, těm, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívají tak k efektivnějšímu fungování státní správy.

Informační leták Občanská poradna


U nás to žijeAktuality

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Druhé říjnové úterý (9. října) od 17:00 se ve votické Městské knihovně bude konat první z řady pravidelných akcí na téma vzdělávání.  Dvouhodinová přednáška s debatou se jmenuje S čím se musí vyrovnávat současná škola a na sérii fotografií a příběhů škol z celé České republiky ukazuje, v čem, jak a proč se proměňuje vyučování na základních školách. Odpovídá na otázky, zda jsou výsledky dnešních dětí horší, než tomu bylo před dvaceti lety, zda jsou změny ve třídách opravdu zvyšováním kvality učení, nebo spíše snižováním nároků. Přednáší a debatu povede Tomáš Feřtek, spolupracovník Informačního centra pro vzdělávání EDUin a Místního akčního plánu pro vzdělávání Votice.

Votice, 13. září – Projekt podpory čtenářské gramotnosti, který s novým školním rokem odstartoval v pěti základních školách, jež patří do MAP Votice, začal už o prázdninách zařizováním školních čtenářských koutků, nákupem knih, jejich balením a rozvážením po školách. Jako první funguje čtenářský koutek na ZŠ Jankov.

Bav seAkce v mikroregionu