Mikroregion Votice

Občanskou poradnu najdete na nové adrese

zář 25, 2017

Občanská poradna se přesunula do nových prostor ve Voticích - nově ji najdete v Husově ulici č.p. 587 v přízemí bytového domu (vchod z Husovy ulice proti pečovatelskému domu) - jedná se o prostory bývalé ordinace MUDr. Jílka.

Provozní doba poradny byla rozšířena, služby jsou poskytovány v pondělí od 8 do 16 hodin. Doporučujeme návštěvu předem objednat na tel.: 734 516 733. Služby poradny jsou poskytovány zdarma.

Poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pojištění, pracovně-právních vztahů, majetkoprávních vztahů, řeší problémy v rodině či partnerských vztazích. Pokud má občan finanční problém nebo má pocit, že jsou pošlapána jeho práva, může se obrátit na nezávislého poradce. Ve Voticích začala působit Občanská poradna Diakonie Střed. Každé pondělí mezi 13 a 16 hodinou mohou občané využít jejích služeb v prostorách Klubu Sibiř (bývalá osvěta) v Husově ulici. Rady Občanské poradny jsou bezplatné, nezávislé a diskrétní.

Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky (734 516 733), písemně nebo elektronicky (poradnavotice.stred@diakonie.cz). Doporučujeme se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa). Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

Občanská poradna Diakonie Střed vznikla v roce 2007 ve středisku Diakonie ČCE v Čáslavi. O tři roky později se stala členskou poradnou Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. V návaznosti na rozšíření místní působnosti čáslavského střediska byla poradna rozšířena o kontaktní místa v Kolíně, v Benešově a ve Voticích. Pracovníci poradny radí zejména v otázkách sociálně-právních, finanční problematiky, jednání s úřady apod.

Poradna si klade za cíl nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale jim být především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci. Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovujíc sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírají funkci informačních kanceláří při úřadech. Slouží občanům v těžké životní situaci, těm, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívají tak k efektivnějšímu fungování státní správy.

Informační leták Občanská poradna


U nás to žijeAktuality

Jankov – Ve středu 7. února se na obecním úřadu v Jankově uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko, která měla i díky hostům velice pestrý a zajímavý program.  Starostové obcí, městysů a měst z Voticka debatovali o palčivém problému aplikace nové směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR, volili své orgány a řešili vyhlášené výzvy dotačních programů. Hosté představili starostům aktuální informace o dopravní obslužnosti, projektu Bezpečné Votice, odpadovém hospodářství, koncepci prostupného bydlení, zaměstnávání zdravotně postižených a akcích v regionu při příležitosti stého výročí založení Československé republiky.

V úterý 24. ledna zavítal do Votic vedoucí územního odboru policie České republiky v Benešově plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek spolu s tiskovou mluvčí benešovské policie prap. Bc. Veronikou Čermákovou, aby zde se starostou Votic Jiří Slavíkem projednali záležitosti týkající se nového projektu „Bezpečné Votice“.

V úterý 9. ledna se v Benešově uskutečnilo jednání starostů měst Benešovska se zástupci dopravců a řediteli Integrované dopravy Středočeského kraje a ROPIDu nad tématikou spolufinancování veřejné autobusové dopravy v rámci svazku obcí BENE-BUS. Toto jednání, které se neslo v bouřlivém přesto ale věcném duchu, se uskutečnilo jako reakce na společné usnesení zástupců svazků obcí a měst Středočeského kraje z prosince 2017.

Bav seAkce v mikroregionu