Mikroregion Votice

Změna v poskytování poradenství VZP ve Voticích

led 10, 2018

Lokální poradenské pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny bude pro občany na Městském úřadě ve Voticích od 1. 2. 2O18 otevřeno každé sudé úterý od 9 do 13 hodin.

Více na přiloženém letáku.

x


U nás to žijeAktuality

Policisty Obvodní oddělení Policie České republiky Votice je zajišťován veřejný
pořádek a bezpečnost na katastrálních územích 15-ti obcí v rámci Obce s rozšířenou působností
Votice a dále na katastrálním území Sedlce – Prčice, které katastrálně spadá pod okres Příbram.
Rozloha svěřeného teritoria činí celkem 354 kilometrů čtverečních. Plánovaný stav
policistů na OO PČR Votice je 16 včetně vedoucího a jeho zástupce. Tento početní stav se však
nedaří dlouhodobě naplňovat a v současné době je na Obvodním oddělení ve Voticích podstav
3 policistů.
Policisté zde zařazení se nepodílí pouze na zajišťování veřejného pořádku, ale mezi
jejich úkoly patří i objasňování trestné činnosti, dohled nad BESIP a mnoho dalších. Mimo to
se účastní různých bezpečnostních opatření v rámci Územního odboru Benešov, ale i v rámci
krajského ředitelství.

Zvěstov-Desítky posluchačů ve středu posledního února zcela zaplnily sál zvěstovského obecního úřadu. Zájem o přednášku Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů překvapil i zástupce pořádajících obcí Karla Babického (Obec Zvěstov) a Viktora Lišku (Obec Ratměřice).
Mgr. Tichý, který se při svém bádání zaměřuje na Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století a protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu přednášel ve Zvěstově nejen o únoru 1948, ale také o skutečnostech, jenž mu předcházely a o aspektech, které z tohoto pro českou historii přelomového milníku vyplynuly.

Votice-V roce 2016 vzešel z jednání zástupců samospráv Mikroregionu Voticko, vedení pověřeného města ORP Votice a jeho sociálního odboru Sociální fond obcí ORP Votice. Už v roce následujícím mělo tedy premiéru nové přerozdělování příspěvků obcí poskytovatelům sociálních služeb. Ve fondu se sešlo z celkem 13 obcí mikroregionu 520 000 Kč a ty byly rozděleny mezi dvanáct neziskových organizací, které jsou zařazeny do minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb na Voticku. Výhodou nového systému je finanční zajištění a zejména zachování jednotlivých druhů sociálních služeb v regionu a nejen to. Starostové obcí oceňují, že v tuto chvíli nedochází k přeplácení služeb nebo k neposkytnutí finanční podpory pro služby a že mají přehled o poskytovaných službách v jednotlivých obcích včetně přehledu o počtu klientů, kteří služby užívají. Zjednodušila se i agenda, která rozdělování finančních příspěvků provází a snížila se tak administrativní zátěž pro obecní úřady i pro žadatele.

Bav seAkce v mikroregionu