Mikroregion Votice

Mikroregion Voticko řešil v Jankově dotace, dopravu, odpady i kulturu

úno 8, 2018

Jankov – Ve středu 7. února se na obecním úřadu v Jankově uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko, která měla i díky hostům velice pestrý a zajímavý program.  Starostové obcí, městysů a měst z Voticka debatovali o palčivém problému aplikace nové směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR, volili své orgány a řešili vyhlášené výzvy dotačních programů. Hosté představili starostům aktuální informace o dopravní obslužnosti, projektu Bezpečné Votice, odpadovém hospodářství, koncepci prostupného bydlení, zaměstnávání zdravotně postižených a akcích v regionu při příležitosti stého výročí založení Československé republiky.

Jednání zahájil předseda svazku a starosta Ratměřic Viktor Liška, na kterého navázala hostitelka jednání, starostka Jankova Jitka Jonsztová.  Po milém přivítání a zahájení jednání přešli starostové k informacím z kanceláře mikroregionu. Mikroregion Voticko požádal od počátku roku 2018 o 20 dotačních podpor, zpracoval 5 výběrových řízení klasických a jedno podlimitní a dalších 8 výběrových řízení je ve fázi přípravy k realizaci. Následovala palčivá otázka směrnice EU GDPR o ochraně osobních údajů, ke které se vyjádřil zejména starosta Mezna Rudolf  Vobruba, starostka Jankova Jitka Jonsztová a starosta Ratměřic Viktor Liška.

Následovalo představení dotačních výzev MAS Posázaví, Integrovaného regionálního operačního programu a MAS Krajina srdce. Poté se přítomní odebrali k volbě vedení mikroregionu a k volbě orgánů. Předsedou svazku se stal opět Viktor Liška, místopředsedou votický starosta Jiří Slavík. Do Rady mikroregionu byli zvoleni Viktor Liška, Jiří Slavík, Rudolf Vobruba, starostka obce Heřmaničky Jarmila Trachtová a starostka městyse Vrchotovy Janovice Marcela Čedíková. Ve finančním výboru zasedne starostka Jankova Jitka Jonsztová, starostka městyse Vrchotovy Janovice Marcela Čedíková a starosta Miličína Jiří Zíka. Kontrolní výbor bude ve složení starostka Ješetic Lenka Sladkovská, starosta Neustupova Josef Škréta a starosta Olbramovic Ivan Novák.

Následovalo vystoupení hostů. Jako první vystoupil dopravní expert města Votice Jan Vachtl, který informoval přítomné o průběhu dopravní integrace regionu do Pražské integrované dopravy, o možnosti pro občany zažádat si o vydání Průkazky PID ve Voticích a o problémech se spolufinancováním regionální autobusové dopravy ze strany obcí ve Středočeském kraji. K této problematice se vyjádřil též starosta Votic Jiří Slavík, který zastupuje zájmy mikroregionu na jednáních vedení Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, který na Benešovsku spolufinancuje autobusovou dopravu. Následovaly informace k započatému projektu Bezpečné Votice, který se podle votického starosty bude postupně rozvíjet i na obce mikroregionu Voticka.

Dalším vystoupení obstaral místostarosta Votic Martin Rataj, který přítomné informoval o změně zákona o odpadech a souvisejícím společném usnesení zástupců mikroregionu reagujícím na návrh zdražení skládkování komunálního odpadu. Promluvil také o koncepci odpadového hospodářství Středočeského kraje a od shromáždění starostů dostal pověření zastupovat obce ORP Votice během jednání k této problematice na úrovni kraje i bývalého okresu Benešov. Nakonec byly diskutovány možnosti mikroregionu v odpadové oblasti, zejména o možnosti vybudovat třídící linku na tříděné odpady v areálu votické skládky. O sociálních otázkách promluvila paní Soňa Janoušová ze sociálního odboru MěÚ Votice. Jednalo se o sociální fond ORP Votice a související spolufinancování sociálních služeb na rok 2018, vznik komunitního centra ve Voticích a nově vzniklou koncepci prostupného bydlení. Na konci jednání dostala slovo ředitelka Městského kulturního centra Votice Jaroslava Pokorná, která přítomné seznámila s plánovanými a již započatými akcemi ve Voticích při příležitosti oslav 100 let od založení naší novodobé státnosti 28. října 1918 a vyzvala starosty obcí ke společné propagaci a prezentaci takto zaměřených akcí v regionu.


U nás to žijeAktuality

V měsíci červnu 2018 bylo kontrolováno celkem 673 osob v průběhu výkonu
obchůzkových služeb a 721 vozidel včetně zaznamenaných průjezdů.Více o bezpečnostní situaci v našich obcích se dozvíte ve zprávě vedoucího obvodního oddělení PČR Votice Npor. Bc. P. Kratochvíla.-ZDE

Inspirace a možnost vidět práci jiných učitelek a učitelů v praxi. To byl hlavní důvod, proč dvacet učitelek ze škol votického MAPu navštívilo základní školu v pražských Kunraticích. Ta se podporou čtenářské gramotnosti zabývá už mnoho let a na prvním stupni tu učí i Jana Kopecká, učitelka, která byla za svou práci oceněna v roce 2017 cenou Global Teacher Prize ČR. I ji měli učitelé možnost vidět přímo v hodině.

Více informací o výjezdu v příloze

TZ čtenářská gramotnost

V pondělí osmnáctého června byla spuštěna facebooková stránka MAP Votice. Má sloužit jako hlavní komunikační kanál pro čtyřletý projekt, který bude posilovat spolupráci mezi školami ve Voticích a okolí. Kromě zpráv o dění v místních školách a tradiční facebookové diskuse tu najdete články o příkladech zajímavých a inspirativních škol z celé České republiky, rady rodičům, jak vstřícně vycházet s učiteli, i zajímavé tipy na vzdělávání mimo školu.

Bav seAkce v mikroregionu