Mikroregion Votice

Spolupráce obcí v ORP Votice úspěšně pokračuje

zář 17, 2018

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Jediným tématem spolupráce ale samozřejmě není pouze sociální oblast. Mikroregion intenzivně řeší další přeshraniční problémy území svých členských obcí. V současnosti například dopravní obslužnost a její přenastavení v souvislosti se zaváděním integrované veřejné dopravy Prahy a Středočeského kraje. Stále více se zástupci samospráv také baví o budoucnosti odpadového hospodaření, vždyť hrozba zákazu skládkování zcela změní systém svozu a ukládání odpadu a obce by měly být jednotlivě i společně na tuto zásadní změnu připravené.

Stěžejním společným projektem je pak pro obce Mikroregionu Voticko využití v současnosti či v budoucnu opuštěného drážního tělesa, protože železniční provoz se v úseku Sudoměřice – Bystřice od roku 2021 zcela přesune na moderní IV. železniční koridor. Zdlouhavá jednání se zástupci SŽDC o převodu dotčených pozemků do vlastnictví spolku obcí nijak nebrzdí optimismus starostů ani započatou práci v podobě projektování páteřní cyklostezky a plánování dalších záměrů obcí na opouštěné trati.

Pravidelné debaty zástupců „votických“ obcí na členských schůzích svého mikroregionu jsou tak potřebné a činorodé. Zejména díky vstřícnému přístupu města Votice a jeho vedení jsou pak všechny problematické oblasti rozvoje regionu také řešitelné či alespoň řešené, a to je důležitý faktor důvěry a společné legitimity.

Projevem spolupráce bude také účast hasičských sborů z území Mikroregionu Voticko na oslavě stoletého výročí naší republiky dne 20. 9. ve Voticích. Úvodní průvod hasičů a starostů obcí se zástavami jistě podpoří slavnostní náladu tohoto významného dne a ukáže, že obce v ORP Votice jdou jedním směrem.


U nás to žijeAktuality

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

6. zpravodaj Centra společných služeb. Dočtete se něm o přípravě nové dopravní obslužnosti na území mikroregionu, tipy na levné cestování do Prahy, informace k připravované výzvě na "kotlíkové dotace" a seznámení s projektem koordinace sociálních služeb na Voticku.

Zpravodaj 6

CSS vzniklo díky spolupráci Mikroregionu Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky němu získal mikroregion příspěvek na mzdové náklady na dva zaměstnance, kteří působí v nově vytvořeném Centru společných služeb.

Bav seAkce v mikroregionu