Mikroregion Votice

Mladí přírodovědci, druhý EDUpoint a nové čtenářské koutky

lis 26, 2018

Podzim v MAPu Votice, který patří k těm nejmenším v republice, ukazuje, že i ve skromných podmínkách lze dělat užitečnou práci pro rozvoj místních škol.  Představujeme několik novinek, které se ve spolupráci s místní knihovnou a učiteli podařilo zavést v místních školách a dalších vzdělávacích institucích.

V každé z pěti škol sdružených v MAPu Votice vznikají čtenářské koutky, které jsou postupně vybavovány novými knihami. Koordinátorka čtenářské gramotnosti Eva Křížková jednotlivé školy objíždí a v rámci společné dílny žáky seznamuje s novými knihami.

Rozběhl se i EDUpoint, debatní místo o tématech týkajících se vzdělávání. Ten první se konal v říjnu a byl věnován tomu, proč se současné školy proměňují. Při listopadovém setkání Miroslav Hřebecký z EDUin rodičům vysvětloval, podle čeho vybírat střední školu pro své dítě.

Pracuje i dětský přírodovědný klub Oříšek. I on je zapojený do práce MAPu. Kromě jiného organizuje výukové programy pro mateřské školy Svět pod lupou, v jehož rámci si děti mohou vyzkoušet práci s mikroskopem a zjistit, jak bohatý život můžete pozorovat v pouhé kapce vody.

 

Celá tisková zpráva

 


U nás to žijeAktuality

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Výběrová řízení na čtyři pracovní místa vypisuje Městský úřad ve Voticích. Jde o pozice vedoucího odboru správních činností a dopravy, referenta územního plánování, referenta pro vodoprávní úřad a asistentku místostarosty města. Více informací najdete ZDE.

Bav seAkce v mikroregionu