Mikroregion Votice

Mladí přírodovědci, druhý EDUpoint a nové čtenářské koutky

lis 26, 2018

Podzim v MAPu Votice, který patří k těm nejmenším v republice, ukazuje, že i ve skromných podmínkách lze dělat užitečnou práci pro rozvoj místních škol.  Představujeme několik novinek, které se ve spolupráci s místní knihovnou a učiteli podařilo zavést v místních školách a dalších vzdělávacích institucích.

V každé z pěti škol sdružených v MAPu Votice vznikají čtenářské koutky, které jsou postupně vybavovány novými knihami. Koordinátorka čtenářské gramotnosti Eva Křížková jednotlivé školy objíždí a v rámci společné dílny žáky seznamuje s novými knihami.

Rozběhl se i EDUpoint, debatní místo o tématech týkajících se vzdělávání. Ten první se konal v říjnu a byl věnován tomu, proč se současné školy proměňují. Při listopadovém setkání Miroslav Hřebecký z EDUin rodičům vysvětloval, podle čeho vybírat střední školu pro své dítě.

Pracuje i dětský přírodovědný klub Oříšek. I on je zapojený do práce MAPu. Kromě jiného organizuje výukové programy pro mateřské školy Svět pod lupou, v jehož rámci si děti mohou vyzkoušet práci s mikroskopem a zjistit, jak bohatý život můžete pozorovat v pouhé kapce vody.

 

Celá tisková zpráva

 


U nás to žijeAktuality

Ve středu 29. května se v obřadní síni městského úřadu ve Voticích uskutečnilo zasedání Mikroregionu Voticko spojené se setkáním starostů ORP Votice. Z bohatého programu vypíchněme řešení smluvního zajištění svozu odpadů, organizační změny na MěÚ Votice, dopravní obslužnost nebo dotace.

Silnice první třídy číslo tři. Nebo také mezinárodní silnice E55. Právě to je velice rušná silniční komunikace s dvojím označením, která prochází kolem Votic. Každý, kdo tuhle silnici, přezdívanou i jako silnice smrti, někdy jel, ví, jak extrémně je tato spojnice dopravou zatížena. A tak to bude bezpochyby až do zprovoznění dálnice D3 z Prahy na jih Čech.

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Bav seAkce v mikroregionu