Mikroregion Votice

Vedení kraje chce pomoci mikrogionu Voticko s realizací projektu „Cyklostezky Voticka“ s využitím opuštěného drážního tělesa

čen 18, 2019

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Projektový záměr na vybudování páteřní cyklostezky mikroregionu Voticka, který soustřeďuje obce Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov, prosazuje předseda mikroregionu Mgr. Viktor Liška, který se rozhodl oslovit vedení kraje s žádostí o finanční spoluúčast na zpracování projektové dokumentace.

Krajské radní informoval, že mikroregion už od roku 2016 jedná se SŽDC o možnosti využít v současnosti opuštěné drážní těleso pro stavbu páteřní cyklostezky od jižní hranice Středočeského kraje s přesahem do jihočeských obcí Nemyšl a Sudoměřice přes Votice a Bystřici k Hlavnímu městu Praze. Projekt obec rozpracovala do tří etap podle priorit možné výstavby cyklostezky a stupně připravenosti.

„V současnosti se nám podařilo dovést k meziresortnímu jednání převod pozemků v I. etapě, tzn. úseku Votice-Olbramovice. Pro tuto etapu také již dokončujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou financují zainteresované obce. Zároveň oblastní ředitelství SŽDC zpracovává naši žádost o převod pozemků ve druhé etapě, tzn. úseku Olbramovice-Bystřice,“ seznamuje s postupem prací krajské radní Mgr. Liška. Dodává, že v posledních dnech probíhají také jednání pro úsek Sudoměřice (Jihočeský kraj) -Votice. Obce by chtěly získat garanci převodu pozemků od SŽDC po zakončení stavby v roce 2021.

 „Náklady na pořízení projektové dokumentace takovéto stavby cyklostezky jsou skutečně enormně vysoké, domníváme se proto, že si projekt obcí, který přivede do kraje více turistů, rozhodně podporu kraje zaslouží. Věřím, že získá i podporu zastupitelů napříč politickými stranami,“ je přesvědčen František Petrtýl.

www.kr-stredocesky.cz


U nás to žijeAktuality

Středočeský kraj rozděluje v letošním roce celkem 50 mil. Kč na participativní projekty. O jejich pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje počet hlasů veřejnosti. Hlasovat je možné prostřednictvím stránek https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/, kde je i průběžné pořadí projektů. Hlasujte pro podporu projektů obcí a mikroregionu.

Děkujeme za Vaši podporu!

Hlasovat je možné do 15. 6. 2020.

IDSK Středočeského kraje spolu s vedením obcí v ORP Votice připravili nové schéma linek i změnu jenotlivých jízdních řádů autobusů, které budou jezdit na Voticku po zaintegrování s Pražskou integrovanou dopravou. Bohužel současný nouzový stav původní termín spuštění nového systému 16. 5. 2020 odsouvá. Termín realizace tak bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice.

Všechny důležité informace o integraci dopravy na Voticku, včetně návrhu nových autobusových linek, najdte na www.pid.cz

Bav seAkce v mikroregionu