Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Řídící výbor zasedne 23. 10. 2019

říj 14, 2019

Další zasedání Řídícího výboru MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Votice se sejde ve středu 23. října od 13,30 hodin ve votickém klášteře.

Program jednání:

Na programu budou následující témata:

1. Schválení a zařazení MŠ Heřmaničky do MAP II
2. Schválení akčního plánu 201/2020 a aktualizace strategického rámce s investičními prioritami
3. Informace z jednání pracovních skupin a implementačních aktivit
4. Šablony (čerpání šablon II, příprava na šablony III)

Následně proběhne jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti s tématy:

1. Informace o činnosti konzultanta pro inkluzi
2. Informace o nových službách v Komunitním centru Voticka
3. Informace ze škol v rámci inkluzivního vzdělávní

x