Mikroregion Votice

Archiv novinek

Jak postupuje integrace veřejné dopravy na Voticku?

bře 3, 2020

Na úvodní jednání o integraci dopravy na Voticku v prosinci 2019 navázaly schůzky zástupců obcí řešící dopravní obslužnost východní a severní části našeho regionu. 

Starostové obcí Mikroregionu Voticko vyzdvihují u všech tří jednání jejich pozitivní duch, snahu Integrované dopravy Středočeského kraje vyjít vstříc často komplikovaným a protichůdným požadavkům a v neposlední řadě i po odborné stránce kvalitně připravené materiály k jednání. Úspěchem bylo i pochopení faktu, že není možné vyhovět všem požadavkům a že v regionu není k dispozici neomezený počet kilometrů a také řidičů autobusů.

 

Starosta Votic Jiří Slavík vyzdvihuje jeden z hlavních přínosů: „Podle mne je nejen pro celé Voticko důležitá autobusová linka 530, která spojí Votice s Táborem a Benešovem, respektive s Prahou, která je podle mého názoru dobrým kompromisem v situaci, kdy se zatím nepodařilo prosadit zastavování rychlíků ve Voticích. Podle mého názoru je ale tento model dlouhodobě neudržitelný pro souběh s dálkovou železniční dopravou v celé trase této linky.“

Nejvíce komplikovaný se ukázal soubor linek východně od Votic, na kterém na prosincovém jednání nepanovala všeobecná shoda zejména na jízdních řádech.

Integrovaná doprava Středočeského kraje tak připravila po konzultacích s obcemi a Dobrovolným svazek obcí BENE-BUS nový návrh, který se snažit do sebe zakomponovat nejzásadnější připomínky obcí Votice, Jankov, Ratměřice, Zvěstov a Louňovice pod Blaníkem. Po téměř dvouhodinovém jednání odcházeli účastníci jednání v pozitivní náladě s tím, že se podařilo většinu nejdůležitějších připomínek vypořádat. Aktuálně probíhá předělávání jízdních řádů a jednání s obcemi Veliš, Ostrov a Hradiště, kterých se přetrasování stávající linky E36 na trasu přes Kondrac pod číslem 550 nejvíce dotkne.

Text: Jan Vachtl