Mikroregion Votice

Místní akční skupina Voticko má čtyřicet jedna členů

čen 19, 2020

VOTICE Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko. Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. 
Mezi členy spolku (MAS Voticko má statut zapsaného spolku) jsou obce ORP Votice (vyjma Jankova), Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, hasičské, sportovní a další zájmové spolky, obecně-prospěšná společnost, podnikatelé a jeden aktivní občan.

VOTICE Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko. Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. 
Mezi členy spolku (MAS Voticko má statut zapsaného spolku) jsou obce ORP Votice (vyjma Jankova), Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, hasičské, sportovní a další zájmové spolky, obecně-prospěšná společnost, podnikatelé a jeden aktivní občan.  
Místní akční skupině bude předsedat zvěstovský starosta Karel Babický, místopředsedy byli zvoleni soukromý zemědělec Jiří Kříž a Jaroslav Kmoch ze spolku Železnice Česká Sibiř. Dále byli zvoleni členové a předsedové výběrové komise a monitorovacího a kontrolního výboru. Celkem je v orgánech Místní akční skupiny Voticko zastoupeno 17 z 41 členů, a to podle kritérií, stanovených pro složení orgánů místních akčních skupin.  
Tváří Místní akční skupiny Voticko je manažerka Bc. Nikola Tupá. Ta novou MASku připraví na certifikaci, při níž bude prokazováno, že organizace plní standardy vyžadované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a je schopna plnit požadavky, kladené na místní akční skupiny. Bude také pracovat na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro následující programové období 2021–2027 a definovat potřeby našeho regionu. „Předpokládáme, že po nezbytných administrativních úkonech bude naše místní akční skupina vypisovat výzvy pro žadatele o evropské peníze a následně vybraným projektům přerozdělovat finance z evropských fondů v roce 2022,“ uvedla manažerka Bc. Nikola Tupá.  
Nová místní akční skupina má před sebou mnoho práce. Její předseda Karel Babický je ale přesvědčen, že tato práce se Voticku rozhodně vyplatí. A nejde pouze o již zmíněné evropské peníze. „Dosud jsme ani v rámci obcí ani mikroregionu příliš nepracovali s podnikatelskou sférou, věřím, že i díky místní akční skupině se podaří tento sektor oslovit a nabídnout mu oboustranně prospěšnou spolupráci,“ uvedl.  
 

Kontakt pro média 
Bc. Nikola Tupá 
manažerka Místní akční skupiny Voticko 
tupa@mikroregionvoticko.cz  


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu