Mikroregion Votice

Obce žádají o dotace na vybavení sálů a rekonstrukce hasičáren

čec 13, 2020

Celkem šest žádostí o dotaci bylo ke konci června podáno do 8. Výzvy Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila Místní akční skupina Krajina srdce. Obcím a jednomu podnikateli pomohla žádosti o dotace zpracovat kancelář Mikroregionu Voticko.Celkem šest žádostí o dotaci bylo ke konci června podáno do 8. Výzvy Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila Místní akční skupina Krajina srdce. Obcím a jednomu podnikateli pomohla žádosti o dotace zpracovat kancelář Mikroregionu Voticko.

„Využili jsme fiche (oblasti podnikání – pozn. red.) Nezemědělské podnikání a dále Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Žádost o dotaci podávaly obce Heřmaničky Ješetice, Červený Újezd a Střezimíř, tedy ty, které byly donedávna součástí Místní akční krajiny srdce a mohly se tedy výzvy účastnit. Pomohli jsme také s přípravou žádosti o dotaci mezeňskému podnikateli, který by si rád pořídil užitkový vůz pro výkon své podnikatelské činnosti,“ uvedla Ing. Eliška Melicharová z kanceláře Mikroregionu Voticko. Zatímco podnikateli bude, pokud bude žádost o dotaci úspěšná, přiznána 45% dotace, obcím 80%. Obec Heřmaničky by ráda nahradila zastaralé stoly a židle v místní sokolovně novým vybavením – za zhruba 256 000 korun (částky jsou uváděny s DPH) by mohlo být pořízeno 180 kusů židlí a 19 kusů stolů. Obdobně by nové vybavení, pro změnu 100 kusů židlí a 13 kusů stolů za cenu 200 000 korun, uvítala do místního pohostinství obec Červený Újezd. Také sál v Ješeticích by se mohl dočkat za celkovou částku 243 000 korun 150 nových židlí a 21 stolů.
Obci Střezimíř by „evropské peníze“ mohly pomoci s rekonstrukcí a vybavením klubovny místního sboru dobrovolných hasičů v hasičské zbrojnici. „Projekt za zhruba 1 222 000 korun zahrnuje rekonstrukci, úpravu dispozic vnitřních prostor v přízemí a v podkroví a opravu vnějšího pláště budovy a dále novou elektroinstalaci a rozvody vody a odpadů. Po dokončení stavebních prací by měla být klubovna vybavena novým nábytkem – kuchyňskou linkou, stoly, židlemi a elektrospotřebiči,“ upřesnila Ing. Melicharová.
Požární zbrojnici v osadě Horní Borek by za necelých 200 000 korun chtěla rekonstruovat obec Červený Újezd. Opraven by měl být vnitřek hasičárny a budova by měla dostat také novou fasádu, okna a dveře.
„Věříme, že podané žádosti o dotace budou úspěšné, pokud ano, mohli by žadatelé své projekty realizovat už na podzim tohoto roku,“ dodala Ing. Eliška Melicharová.
Jana Špačková


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu