Mikroregion Votice

Nové regionální produkty z Kraje blanických rytířů poznávali z autobusu

čec 21, 2020

V neděli 19. 7. 2020 proběhla exkurze „Cesta za lokálními produkty“ za účelem poznat nové držitele značky “KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt”. 38 účastníků přivítali v Experimentální zahradě pod Blaníkem, v Rodinném pivovaru Švihov a na farmě Vilímovský v Trhovém Štěpánově.

První zastávka proběhla v Karhuli v Experimentální zahradě pod Blaníkem, kde její zakladatelé paní Karolína Josková a pan Dan Navrátil provedli účastníky bylinnou zahradou „našich babiček“, povyprávěli o jednotlivých druzích bylin a případně poradili se zdravotními problémy na základě vlastních zkušeností. U sebe doma pak uvařili několik druhů čajů z jejich 100% přírodních bylinných směsí, které mají nově certifikát BIO. Dále bylo možné otestovat první řadu kosmetiky s možností jejího nákupu. Poté vedla cesta do Němčic, kde své brány otevřel Rodinný pivovar Švihov, který i přes zpoždění stavebních prací v důsledku koronavirové pandemie účastníky exkurze vřele přivítal a pohostil chmelovou limonádou. Od zakladatelky a tvůrčí duše pivovaru Anny van der Weerden se účastníci dozvěděli o rozdílech mezi českými a holandskými pivy. Následovala prohlídka pivovaru. Poslední zastávkou programu byla Farma Vilímovský v Trhovém Štěpánově, kde pan majitel Václav Vilímovský s manželkou a pomocníky připravili příjemné zázemí a luxusní menu. Účastníci ochutnali kuře s hráškem, kachnu s grilovaným zelím a mnoho dalších dobrot. K tomu všemu bylo možné zakousnout karbovaný chléb společnosti Benea s.r.o., který též nese značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Všem zúčastněným producentům patří velký dík.

V současné době může značku „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt“ používat již přes třicet certifikovaných výrobků a služeb.  Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho výrobek nebo zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim patří zejména jasná vazba na region a jeho tradici, dále kvalita a ohled na životní prostředí.

Další kolo poznávání této regionální značky proběhne na podzim roku 2020.

Eva Albertová


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu