Mikroregion Votice

Zapojte se do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Voticko

lis 13, 2020

Místní akční skupina Voticko připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro následující programové období 2021–2027. Strategie popíše aktuální stav regionu, zanalyzuje jeho skutečné potřeby a navrhne, jakým směrem se bude území rozvíjet.

Klíčovou součástí vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je aktivní zapojení veřejnosti, partnerů a odborníků do její tvorby, které je známé jako komunitní plánování. To tvoří stěžejní část komunitně vedeného rozvoje, který je nástrojem pro zapojení veřejnosti do plánovacích procesů a realizace rozvoje území. Tento přístup naplňuje princip LEADER, kdy o potřebách regionu rozhodují místní občané a subjekty, nikoli krajští, státní či evropští úředníci. „Vytvoření strategie a její schválení nadřízeným orgánem je podmínkou, aby místní akční skupina mohla vypisovat výzvy pro žadatele o dotace. Ačkoli zatím nejsou přesně schválené oblasti, které bude přes místní akční skupinu možné finančně podpořit, záběr bude nejspíš širší, než je tomu v současné době,” říká manažerka MAS Voticko Bc. Nikola Tupá.
Pro přesnější zacílení potřeb regionu bude strategie projednávána po jednotlivých tématech: města a obce, vzdělávání, sociální oblast, cestovní ruch, spolková činnost, zemědělství, podnikání.

Při přípravě strategie využije místní akční skupina data a zkušenosti subjektů činných na Voticku, což celý proces zjednoduší. Téma města a obce je projednáváno na úrovni Mikroregionu Voticko, vzdělávání na úrovni Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, na přípravě části strategie věnované cestovnímu ruchu spolupracuje s místní akční skupinou certifikovaná oblastní turistická destinace Kraj blanických rytířů.
Do 30. listopadu se kancelář MAS Voticko věnuje charakteristice území na základě faktických zdrojů. Do 31. ledna 2021 chce znát názory a podněty obyvatel regionu. Využije k tomu hned několik nástrojů, které budou voleny podle aktuální situace spojené s opatřeními proti šíření pandemie covid-19. „Pokud nebude možné se scházet v rámci pracovních skupin a kulatých stolů, jsme připraveni využít k získávání podkladů on-line techniky,” dodává Bc. Nikola Tupá. Podněty budou do 31. března 2021 zapracovány do návrhu a vize strategie. Nejpozději do 30. května 2021 bude Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Voticko představena a finálně připomínkována veřejností. Následně bude předložena ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. První výzvy pro žadatele o dotace by mohla MASka vypsat zhruba v polovině roku 2022.


Pokud máte zájem podílet se na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Voticko, případně vás zajímá přímo některé ze základních témat, kterému se bude strategie věnovat, kontaktujte manažerku MAS Voticko Bc. Nikolu Tupou, t: 776 783 025, e: tupa@masvoticko.cz
Více informací najdete na www.masvoticko.cz


U nás to žijeAktuality

Od 1. listopadu se mohou občané Červeného Újezdu, Heřmaniček, Ješetic, Mezna, Smilkova a Střezimíře se svými problémy v sociální oblasti obracet na novou koordinátorku sociální práce – Stefanii Chaloupkovou. Nastoupila místo Jana Počepického, který na jihu Voticka působil jako sociální koordinátor od 1. května loňského roku. Na tuto službu – výkon koordinátorů sociální práce – získal Mikroregion Voticko dotační finance prostřednictvím dvou místních akčních skupin – MAS Posázaví a MAS Krajina srdce. I proto působí na Voticku koordinátorky hned dvě – Petra Kocourková a nově Stefanie Chaloupková.
Stefanie, co Vaše práce obnáší?

Klášter, Komenského náměstí, Pražská ulice, základní umělecká škola, školka, kino a knihovna dostaly v posledních letech novou podobu díky rekonstrukci nebo revitalizaci. Celkem 92 miliony 576 tisíci korunami pomohl Voticím realizovat těchto sedm finančně nákladných projektů Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ).

Bav seAkce v mikroregionu