Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 14  > >>

Bezpečnostní situace v ORP Votice v červnu 2018

V měsíci červnu 2018 bylo kontrolováno celkem 673 osob v průběhu výkonu
obchůzkových služeb a 721 vozidel včetně zaznamenaných průjezdů.Více o bezpečnostní situaci v našich obcích se dozvíte ve zprávě vedoucího obvodního oddělení PČR Votice Npor. Bc. P. Kratochvíla.-ZDE

Podpora čtenářské gramotnosti na Voticku je v plném proudu.

Inspirace a možnost vidět práci jiných učitelek a učitelů v praxi. To byl hlavní důvod, proč dvacet učitelek ze škol votického MAPu navštívilo základní školu v pražských Kunraticích. Ta se podporou čtenářské gramotnosti zabývá už mnoho let a na prvním stupni tu učí i Jana Kopecká, učitelka, která byla za svou práci oceněna v roce 2017 cenou Global Teacher Prize ČR. I ji měli učitelé možnost vidět přímo v hodině.

Více informací o výjezdu v příloze

TZ čtenářská gramotnost

Mateřské školy se opět sešly u společného stolu

Realizační tým projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) pozval zástupkyně mateřských škol ORP ke společnému stolu. Tato pracovní skupina se scházela již v rámci minulého projektu MAP, kdy společná setkávání iniciovala mnoho zajímavých seminářů. I setkání 20.6.2018 bylo velmi přínosné. Na tomto setkání se zástupkyně MŠ potkaly s A. Zamazalovou z RC Oříšek, která bude od září 2018 působit na pozici koordinátorky polytechnického vyučování a EVVO a bude pro MŠ lektorovat výukové programy a koordinovat EVVO aktivity. Zástupkyně MŠ se také dověděly o připravovaných projektech v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a možnosti zapojení se do nich na úrovni předškolního vzdělávání.

Zápis ze setkání pracovní skupiny MŠ 20.6.2018

Čtenářská gramotnost, Hejného matematika i zajímavosti ze škol

V pondělí osmnáctého června byla spuštěna facebooková stránka MAP Votice. Má sloužit jako hlavní komunikační kanál pro čtyřletý projekt, který bude posilovat spolupráci mezi školami ve Voticích a okolí. Kromě zpráv o dění v místních školách a tradiční facebookové diskuse tu najdete články o příkladech zajímavých a inspirativních škol z celé České republiky, rady rodičům, jak vstřícně vycházet s učiteli, i zajímavé tipy na vzdělávání mimo školu.

Starostové mikroregionu jednali ve Střezimíři

Ve středu 13. června proběhlo zasedání starostů Mikroregionu Voticko, které tentokrát hostila Obec Střezimíř. Přestože byl program v deštivém odpoledni nabitý, na úvod pozvali zástupci  místního spolku Železnice Česká Sibiř starosty na projížďku replikou historické drezíny. Tu vlastní zdejší železniční nadšenci a jedná se o kopii pákové drezíny, která se využívala při budování telegrafního vedení podél tratí.  Po opuštění drážního tělesa a přeložení železnice na nový drážní koridor by spolek chtěl zachovat unikátní úsek trati kolem nádraží Střezimíř.  Cílem bude turistické využití a provoz drezíny v nejvýše položeném bodu původní trasy Praha – České Budějovice v místě romantických skalních zářezů. 

Přípravy na vznik čtenářských koutků jsou v plném proudu

Na jednání pracovní skupiny ČG bylo domluveno, že vznikne 7 čtenářských koutků (3 pro ZŠ Votice a 4 pro venkovské školy.

Školám připadne v první vlně zavádění koutků 5 knih na třídu, tzn. 40 knih pro školy s prvním i druhým stupněm.

Dále byla odsouhlasena částka 15-20 tis. Kč na police a gauče čtenářských koutků. Osloveni budou zřizovatelé škol, aby dohodli truhlářské práce, případně dofinancovali částku, která přesahuje 20 tis. Kč.

Nákup knih a tvorba koutků bude probíhat přes prázdniny a v přípravném týdnu a je počítáno, že od září budou čtenářské koutky připraveny k využití.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti zahájila svou činnost

Dne 6.6.2018 zasedla k jednomu stolu v rámci projektu MAP II pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Setkání mimo zástupců škol a výchovných poradců se účastnila i ředitelka kolínské PPP PhDr. Jaroslava Štětinová, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Votice Mgr. Soňa Janoušová.

Tématem setkání mimo seznámení s činností pracovní skupiny bylo zejména řešení problematik v oblasti podpůrných opatření a rozvoj spolupráce aktérů, kteří tvoří systém péče o rodinu a děti.

Prezentace rovné příležitosti 6.6.2018

Cesta vlakem z Prahy do Tábora se zkrátí na hodinu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila modernizaci trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic. Cílem jedné z nejvýznamnějších současných investic do železniční infrastruktury je zvýšit rychlost, plynulost, komfort a bezpečnost dopravy na tomto přibližně dvacet kilometrů dlouhém úseku čtvrtého tranzitního koridoru.

test novinky

Finance

Nový Zpravodaj CSS 1/2018

Podívejte se na v pořadí již čtvrtý Zpravodaj