Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 24  > >>

Jak se sejdou pracovní skupiny na začátku školního roku 2020/21?

29. 9. PS matematická gramotnost: téma slovní úlohy (s přesahem do 2. – 3. třídy)

6.10. PS čtenářská gramotnost: Inspirace z MAS Sedlčansko - Stromy v obci a krajině, Lze rozvíjet čtenářství distančně?, Nové knižní tituly

22. 10. PS pro rovné příležitosti: setkání školních metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů

Novela vyhlášky o inkluzi musí pamatovat na žáky s poruchou učení a žáky cizince

Při úpravách pravidel, podle nichž je podporováno společné vzdělávání na základních školách, je nutné oproti aktuálně projednávanému návrhu pamatovat především na
zachování asistentů pro děti s poruchami učení a žáky cizince. Na tom se shodli na společné schůzce ředitelky a ředitelé základních škol v MAPu Votice.

Obce dusí administrativa. Pomáhá Centrum společných služeb

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Starostové hovořili o technopárty i službách komunitního centra

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Starý sklad nahradila moderní dílna

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Služby komunitního centra Voticka fungují i přes léto

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) funguje od roku 2018 v přízemí votického kláštera Komunitní centrum Voticka. Sdružuje poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně i díky finančnímu příspěvku sociálního fondu ORP Votice. Jak může pomoci třeba i Vám? Na to jsem se ptala koordinátorky Komunitního centra a sociální práce Petry Kocourkové.

Skupina digitální gramotnosti má za sebou první půlrok svého fungování

Skupina digitální gramotnosti v rámci Místního akčního plánu (dále jen MAP) Mikroregionu Voticko vznikla lednu letošního roku. První schůzka se uskutečnila už 5. února v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích za účasti učitelek Jany Sochůrkové ze ZŠ Jankov, Blanky Kocourkové ze ZŠ Miličín, Petry Horníkové ze ZŠ Olbramovice a Jany Slabé Janoutové ze ZŠ Votice, koordinátorky Skupiny digitální gramotnosti. Skupina digitální gramotnosti v rámci Místního akčního plánu (dále jen MAP) Mikroregionu Voticko vznikla lednu letošního roku. První schůzka se uskutečnila už 5. února v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích za účasti učitelek Jany Sochůrkové ze ZŠ Jankov, Blanky Kocourkové ze ZŠ Miličín, Petry Horníkové ze ZŠ Olbramovice a Jany Slabé Janoutové ze ZŠ Votice, koordinátorky Skupiny digitální gramotnosti.  

Obce žádají o dotace na vybavení sálů a rekonstrukce hasičáren

Celkem šest žádostí o dotaci bylo ke konci června podáno do 8. Výzvy Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila Místní akční skupina Krajina srdce. Obcím a jednomu podnikateli pomohla žádosti o dotace zpracovat kancelář Mikroregionu Voticko.

Nové regionální produkty z Kraje blanických rytířů poznávali z autobusu

V neděli 19. 7. 2020 proběhla exkurze „Cesta za lokálními produkty“ za účelem poznat nové držitele značky “KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt”. 38 účastníků přivítali v Experimentální zahradě pod Blaníkem, v Rodinném pivovaru Švihov a na farmě Vilímovský v Trhovém Štěpánově.

Od 22.8. se rozjede integrace veřejné dopravy na Voticku

Od soboty 22. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy na Benešovsku, konkrétně do oblasti Voticka. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy a rychlíky v Olbramovicích, či v Benešově.

Všechny potřebné informace včetně nových jízdních řádů najdete na www.pid.cz