Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 8  > >>

Od března jezdí na Voticku nové spoje

Dalších změn doznaly jízdní řády na popud starostů Mikroegionu Voticko od 5. března 2017. Povedlo se nově zavést dopolední spoje sloužící v pondělí a ve středu k dopravě obyvatel regionu (konkrétně z Mezna, Střezimíře, Č. Újezda, Ješetic, Smilkova a Heřmaniček) z Votic, kde navštěvují lékaře, úřady či obchody. Dále byly navýšeny počty autobusů, která zajišťují dopravu z Votic na železniční stanici v Olbramovicích, kterou obyvatelé regionu stále masívněji využívají k nástupu do rychlíků jezdících do Prahy. Dopravní systém na této lince ještě není ideální, chybí zejména spoje od rychlíků do Votic v podvečerních a večerních hodinách a pak také pravidelnost odjezdu časů. Věříme, že i tyto potřeby dopravní obslužnosti Voticka se podaří naplnit, a to nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2018, kdy by i v našem regionu mělo dojít k integraci dopravy. Ta by měla přinést nejen možnost cestovat po Středočeském kraji a do Prahy na jednu jídenku, ale i další navýšení potřebných autobusových spojů k dopravě.

Spoje na lince Votice - Olbramovice, nádraží

Nový spoj Mezno - Votice

Nový spoj Heřmaničky - Votice

2. zpravodaj Centra společných služeb

Podívejte se na druhý zpravodaj CSS

Zpravodaj č. 2

Občanská poradna rozšiřuje konzultační hodiny

Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Votice rozšiřuje od pondělí 3. 4. 2017 konzultační hodiny pro veřejnost. Od pondělí bude poradna otevřena od 8 - 16 hodin.

Kdy se opět svezeme po opuštěné železniční trati mezi Beztahovem a Veselkou?

V odpovědi na otázku v titulku je třeba nejdříve říct, že vláčkem už nikdy. Ten nyní pohodlně frčí po modernizovaném koridoru. Ale co na kole nebo na in-line bruslích po vybudované cyklostezce? Takový je totiž záměr obcí Mikroregionu Voticko využít opuštěné drážní těleso dráhy  Praha — Č. Budějovice. Není to ale vůbec lehký úkol.

 

 Jak funguje Sociální fond ORP Votice?

Financování systému sociálních služeb od roku 2017 na území ORP řeší tzv. Sociální fond Voticka. Jeho podstatou je participace jednotlivých obcí na financování činnosti poskytovatelů sociálních služeb. V rámci administrativy kanceláře Mikroregionu Voticko byla ve spolupráci s úředníky sociálního odboru MěÚ Votice stanovena tzv. minimální síť sociálních služeb, do které byli zařazeni certifikovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří dlouhodobě na území mikroregionu působí.

Centra společných služeb šetří čas i peníze

Uveřejňujeme článek z měsíčníku Svazu měst a obcí ČR

Článek 3/2017

Zdroj: Informační servis - měsíčník SMOCR 3/2017

Centrum společných služeb má druhý zpravodaj

Podívejte se na druhý zpravodaj Centra společných služeb.

Zpravodaj č. 2

Semináře Hejného metody pokračují

Na základě velmi kladných ohlasů na seminář Hejného meteody pro MŠ, který realizoval Mikroregion Voticko ve spolupráci s organizací H-mat, byla školám a neformálním vzdělávatelům v ORP nabídnuta verze pro 1. stupeň. 19.4.2017 tedy proběhne seminář pro začátečníky a o týden později proběhne seminář pro mírně pokročilé.

Hlubší anotace seminářů zde:

http://www.h-mat.cz/seminare/hm-1st

http://www.h-mat.cz/seminare/1st-mirne-pokrocili

Oba semináře proběhnou v obřadní místnosti MěÚ Votice, 2. patro od 14:00

Členové pracovních skupin rozvoje vzdělávání v ORP Votice opět zasednou k jednomu stolu

I v roce 2017 se začnou scházet pracovní skupiny rozvoje vzdělávání. Vznikly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který realizuje Mikroregion Voticko. V loňském roce byly v souvislosti s projektem iniciovány dvě pracovní skupiny - pro předškolní a pro základní vzdělávání. Na minulém setkání byly definovány priority a cíle rozvoje vzdělávání v území. Dalším úkolem těchto pracovních skupin je na základě cílů promyslet potřebné aktivity, které budou mateřské a základní školy v území společně realizovat v následujících letech. Opatření a cíle, které vznikly na základě setkávání pracovních skupin je možné najít ve Strategickém rámci MAP v sekci Pro školy/Strategický rámec.

Setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání se uskuteční 22.3.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Setkání pracovní skupiny pro základní vzdělávání se uskuteční 5.4.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání reaguje semináři na potřeby pedagogů škol v ORP Votice

Na území ORP Votice je od 1. 5. 2016 realizován Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho smyslem je podporovat spolupráci škol v území, plánovat aktivity a společně rozvíjet vzdělávání na Voticku. Projekt vede tým Mikroregionu Voticko společně se zástupci škol, neformálních vzdělavatelů a volnočasových organizací.