Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 13  > >>

Čtenářská gramotnost, Hejného matematika i zajímavosti ze škol

V pondělí osmnáctého června byla spuštěna facebooková stránka MAP Votice. Má sloužit jako hlavní komunikační kanál pro čtyřletý projekt, který bude posilovat spolupráci mezi školami ve Voticích a okolí. Kromě zpráv o dění v místních školách a tradiční facebookové diskuse tu najdete články o příkladech zajímavých a inspirativních škol z celé České republiky, rady rodičům, jak vstřícně vycházet s učiteli, i zajímavé tipy na vzdělávání mimo školu.

Starostové mikroregionu jednali ve Střezimíři

Ve středu 13. června proběhlo zasedání starostů Mikroregionu Voticko, které tentokrát hostila Obec Střezimíř. Přestože byl program v deštivém odpoledni nabitý, na úvod pozvali zástupci  místního spolku Železnice Česká Sibiř starosty na projížďku replikou historické drezíny. Tu vlastní zdejší železniční nadšenci a jedná se o kopii pákové drezíny, která se využívala při budování telegrafního vedení podél tratí.  Po opuštění drážního tělesa a přeložení železnice na nový drážní koridor by spolek chtěl zachovat unikátní úsek trati kolem nádraží Střezimíř.  Cílem bude turistické využití a provoz drezíny v nejvýše položeném bodu původní trasy Praha – České Budějovice v místě romantických skalních zářezů. 

Přípravy na vznik čtenářských koutků jsou v plném proudu

Na jednání pracovní skupiny ČG bylo domluveno, že vznikne 7 čtenářských koutků (3 pro ZŠ Votice a 4 pro venkovské školy.

Školám připadne v první vlně zavádění koutků 5 knih na třídu, tzn. 40 knih pro školy s prvním i druhým stupněm.

Dále byla odsouhlasena částka 15-20 tis. Kč na police a gauče čtenářských koutků. Osloveni budou zřizovatelé škol, aby dohodli truhlářské práce, případně dofinancovali částku, která přesahuje 20 tis. Kč.

Nákup knih a tvorba koutků bude probíhat přes prázdniny a v přípravném týdnu a je počítáno, že od září budou čtenářské koutky připraveny k využití.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti zahájila svou činnost

Dne 6.6.2018 zasedla k jednomu stolu v rámci projektu MAP II pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Setkání mimo zástupců škol a výchovných poradců se účastnila i ředitelka kolínské PPP PhDr. Jaroslava Štětinová, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Votice Mgr. Soňa Janoušová.

Tématem setkání mimo seznámení s činností pracovní skupiny bylo zejména řešení problematik v oblasti podpůrných opatření a rozvoj spolupráce aktérů, kteří tvoří systém péče o rodinu a děti.

Prezentace rovné příležitosti 6.6.2018

Cesta vlakem z Prahy do Tábora se zkrátí na hodinu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila modernizaci trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic. Cílem jedné z nejvýznamnějších současných investic do železniční infrastruktury je zvýšit rychlost, plynulost, komfort a bezpečnost dopravy na tomto přibližně dvacet kilometrů dlouhém úseku čtvrtého tranzitního koridoru.

test novinky

Finance

Nový Zpravodaj CSS 1/2018

Podívejte se na v pořadí již čtvrtý Zpravodaj

Sejde se Řídící výbor MAP II

V ORP Votice pokračuje projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. I ve své druhé etapě ho bude vedle realizačního týmu Mikroregionu Voticko řídit Řídící výbor MAP II. Na svém prvním zasedání se sejde ve středu 4. 4. od 13,30 hodin v budově Městského úřadu ve Voticích. Na programu budou vedle schvalování vnitřních řádů a orgánů také informace o implementačních aktivitách (např. čtenářská gramotnost ve spolupráci s votickou knihovnou), organizaci návštěvy ZŠ Kunratice či o GDPR. K tomuto ožehavému tématu vydalo metodiku také MŠMT. Naleznete ji zde.

Šablony jdou do druhého kola

MŠMT zveřejnilo znění výzvy Šablony II pro ZŠ, MŠ, SVČ, ZUŠ a školní družiny. Všechny důležité dokumenty jsou umístěné na webových stránkách ministerstva.

 Zde najdete prezentaci ze seminářů k Šablonám - prezentace.

Výročí bitvy u Jankova

Planina Habrovka mezi Jankovem a Ratměřicemi je každoročně svědkem setkání k výročí bitvy u Jankova 1645. Klip z letošního ročníku vzpomínkové akce pořádanou obcí Jankov a spolky Císařský regiment a Jankovští žoldáci vytvořil Miroslav Brdek.

https://www.youtube.com/watch?v=sWfJhbk_eiA&t=77s