Mikroregion Votice

Centrum společných služeb

Mikroregion Voticko se zapojil do celorepublikového projektu Center společných služeb (CSS) Svazu měst a obcí ČR. V rámci kanceláře Mikroregionu Voticko jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

 Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců dobrovolného svazku obcí (DSO) a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Podrobnější informace projektu jsou k dispozici na oficiálních stránkách Svazu měst a obcí ČR.

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx?r=1