Mikroregion Votice

Sociální práce na území Mikroregionu Voticko

      

Mikroregion Voticko využil možnost získání dotace z Evropské unie (výzvy MAS 047) na projekt Sociální práce na území Mikroregionu Voticko.  Od 1. února 2019 působí na Mikroregionu Voticko koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.

Vytvořením pozice dochází k podpoře cílové skupiny osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v 9 ti obcích a k mapování potřeb komunity a podpoře zástupců obcí 1. a 3. stupně v oblasti sociální práce. Projekt posiluje sociální práci, která cílí k posilování schopnosti sociálního začleňování cílové skupiny.  Cílem projektu je realizace aktivit na území 9 obcí MAS Posázaví, a to 8 obcí I. typu (Olbramovice, Vrchotovy Janovice, Vojkov, Miličín, Neustupov, Jankov, Ratměřice, Zvěstov) a jedné obci III. typu - město Votice.

Prostřednictvím koordinátorky se dostane sociální práce zejména do malých obcí a osad k cílové skupině, ke které se, díky absenci depistážní činnosti, dostává pomoc často pozdě a zlepšení situace díky tomu trvá déle a s negativními následky.

Koordinátorka sociální práce nabízí poradenství pro obce v oblasti sociální práce, spolupracuje s pracovníky v sociálních službách a s úřady, poskytuje informace o sociálních a návazných službách v regionu, pomáhá sociálně vyloučeným a ohroženým osobám, osobám v nepříznivé sociální situaci, ohrožených ztrátou bydlení, doprovází za adekvátní službou aj.

Koordinátorka sociální práce bude na Voticku působit po dobu 36 měsíců (od 1.2. 2019 - 31. 1. 2022). Celkové způsobilé výdaje činí 1 993 362,50 Kč. Předpokládaná dotace z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost činí 1 694 358 Kč, národní veřejné zdroje činí 199 336,25 Kč, vlastní zdroje žadatele jsou ve výši 99 668,13 Kč.

Registrační číslo projektu je CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905.

Informační plakát projektu zde.