Mikroregion Votice

Upozornění na omezený provoz Komunitního centra Voticka a provozu sociálních služeb na Voticku

bře 18, 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je od 18. 03. 2020 do odvolání omezen provoz služeb v Komunitním centru Voticka, které je provozováno v klášteře ve Voticích. Přinášíme i informace o fungování dalších poskytovatelů sociálních služeb v Mikroregionu Voticko a důležité kontakty.

Psychosociální poradenství RC Radost

Poradenství do odvolání nebude v klášteře poskytováno. V případě nutnosti je po předchozí domluvě s terapeutkou možný dálkový kontakt (skype, telefon).

Kontakt: Bc. Petra Bradová, psycholog@rcradost.cz, tel.: 724 740 967

Občanská poradna Diakonie Střední Čechy

Občanská poradna ruší do odvolání středeční provoz v klášteře. Kontaktovat je možné pouze přes telefon či e-mail.

Kontakt: Bc. Tereza Štiková, email: stikova.tereza@diakonie-stred.cz, tel.: 734 410 997

Sociálně aktivizační služby Charita Starý Knín

Sociálně aktivizační služba, která je poskytována každé úterý v klášteře ve Voticích, nebude z důvodu nařízení Vlády ČR do odvolání poskytována. Kontaktovat je možné pouze telefonicky a e-mailem.

Kontakt: Bc. Kateřina Pilíková, Dis.,  pilikovakaterina@socialnipece.cz, tel.: 734 646 873

Sociální služby Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby a program sanace jsou dle nařízení Vlády ČR  a doporučení krajského úřadu pozastaveny. V případě potřeby jsou pracovníci schopni poskytovat pomoc a podporu prostřednictvím telefonického kontaktu či e-mailem.

Kontakt: Barbora Počepická, pocepicka@statekvlckovice.cz , tel.: 604 254 033

Kurz českého jazyka Centra pro podporu integrace cizinců

Kurzy českého jazyka, které probíhají v klášteře ve Voticích, jsou od neděle 15. 03. 2020 do odvolání zrušeny.

Kontakt:, e-mail: icbenesov@suz.cz, tel.: 770 193 108

Doučování dětí ohrožených školním neúspěchem (projekt MAP)

Doučování je od 16. 03. 2020 do odvolání přerušené. V případě potřeby je možné kontaktovat telefonicky koordinátorku doučování.

Kontakt: Barbora Počepická, pocepicka@mikroregionvoticko.cz  , tel.: 604 254 033

 

 Ostatní sociální služby na území Voticka:

 NZDM Sibiř

Klub Sibiř je v souvislosti s nařízením vlády do odvolání nařízen. V případě potřeby je možné kontaktovat telefonicky, či e-mailem.

Kontakt: sibir@praha.ymca.cz , tel.: 775 564 350

 Nařízením Vlády ČR došlo k uzavření týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

 

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby zůstávají v provozu pro své klienty a pro osamělé seniory, jež se nemohou obrátit na rodinu.

Kontakt pečovatelská služba Charita Starý Knín: Přemysl Petrák, premekpetrak@email.cz , 737 071 699

Kontakt pečovatelská služba pod DS Jankov: Natálie Slavíková, DiS., socialni@ddjankov.cz, 602 600 864

 

Linka pomoci seniorům ORP Votice

Linka je zřízena městem Votice a nabízí možnost objednat a přivést nákup prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby.

Kontaktní telefon je 317 830 112. Kontaktovat je možné od 8:00 – 14:00

 

Úřad práce – kontaktní pracoviště Votice

Úřad práce je v souvislosti s nouzovým stavem pro veřejnost uzavřen. Příspěvky a dávky jsou v současné době zasílány pouze na účty a prostřednictví pošty. Poukázky jsou zrušené. Žádost o dávky, příspěvky a evidence je možné pouze elektronicky, nebo přes schránku, která je u vstupu na ÚP ve Voticích. Zde jsou k dispozici i formuláře. V případě žádosti o Mimořádnou okamžitou pomoc je potřeba se telefonicky domluvit na postupu. 

Kontakt: Silvie Řeháčková, silvie.rehackova@uradprace.cz , tel.: 950 101 221

 

Další informace z oblasti sociální problematiky je možné získat na Odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Voticích

Kontakt: Mgr. Soňa Janoušová, sona.janousova@votice.cz , 317 830 170

Dále je možné kontaktovat koordinátorku sociální práce

Kontakt: Bc. Petra Kocourková kocourkova@mikroregionvoticko.cz , tel.: 601 546 326


U nás to žijeAktuality

Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabídl žadatelům v programovém období v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur a dalších více než 300 milionů eur z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu. V programovém období 2014–2020 to bylo celkem 2,75 miliardy eur.  Město Votice realizovalo z OPŽP v posledních letech hned šest projektů: výstavbu kanalizace jihozápad – Votice, zateplení budovy mateřské školy, zajištění energetických úspor základní školy a domu s pečovatelskou službou v Pražské ulici, kompostárnu Votice a projekt Votice třídí bioodpad. V součtu město z Evropské unie v rámci tohoto programu získalo podporu ve výši 29 milionů 846 tisíc korun.

Vánoce si mnoho z nás automaticky spojuje s nadbytkem všeho: jídla, ale i drahých dárků. Na ty si bohužel mnoho lidí půjčuje. Takové dárky sice udělají pod stromečkem radost, ale často po nich zůstává pachuť vysokých splátek.
Má půjčka na Vánoce vůbec smysl a na co si dát pozor? To ví koordinátorka Komunitního centra Voticka Petra Kocourková.

Bav seAkce v mikroregionu