Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Skupina digitální gramotnosti má za sebou první půlrok svého fungování

srp 7, 2020

Skupina digitální gramotnosti v rámci Místního akčního plánu (dále jen MAP) Mikroregionu Voticko vznikla lednu letošního roku. První schůzka se uskutečnila už 5. února v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích za účasti učitelek Jany Sochůrkové ze ZŠ Jankov, Blanky Kocourkové ze ZŠ Miličín, Petry Horníkové ze ZŠ Olbramovice a Jany Slabé Janoutové ze ZŠ Votice, koordinátorky Skupiny digitální gramotnosti. Skupina digitální gramotnosti v rámci Místního akčního plánu (dále jen MAP) Mikroregionu Voticko vznikla lednu letošního roku. První schůzka se uskutečnila už 5. února v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích za účasti učitelek Jany Sochůrkové ze ZŠ Jankov, Blanky Kocourkové ze ZŠ Miličín, Petry Horníkové ze ZŠ Olbramovice a Jany Slabé Janoutové ze ZŠ Votice, koordinátorky Skupiny digitální gramotnosti.  

„Během prvního setkání byla řešena rozmanitá hardwarová vybavenost škol, nevyhovující konektivita internetového připojení, nedostačující podpora chybějícího IT správce v potřebnou dobu. Zároveň se učitelky seznámily s aplikací Kahoot!, do níž se zaregistrovaly a za pomoci svých mobilních telefonů si vyzkoušely kvíz. Obdržely také odkazy na programovací hry včetně krátkých popisů pro rozvíjení algoritmického myšlení u žáků,“ popsala setkání Skupiny digitální gramotnosti Jana Slabá Janoutová.
Setkávání učitelek a výměna zkušeností s vybaveností škol technikou se ukázala jako potřebná, zvláště pak v nadcházejících týdnech, kdy v souvislosti s pandemií covid-19 byla výuka vedena právě většinou za pomoci „moderních“ technologií – internetu, aplikací, webkamer a laptopů.
Během období distančního vzdělávání se uskutečnily dvě on-line setkání přes Skype, kterých se takto vzdáleně zúčastnily učitelky ze základních škol Jankov, Olbramovice a Votice. „Společně jsme probraly distanční výuku, její negativa, pozitiva a jak poznatky z distanční výuky využít v běžném vzdělávání. Vzájemně jsme sdílely zkušenosti týkající se on-line aplikací, digitálních zdrojů a spolupráce s rodiči. Dále jsme se věnovaly komunikaci s žáky. Shodly jsme se na tom, že někteří žáci se v průběhu distančního vzdělávání zlepšili v digitální gramotnosti a také se zlepšila jejich samostatnost při domácí přípravě, a to i v časové organizaci práce, což bylo ve většině případů ovlivněno zvláště vedením rodiny a podnětným zázemím,“ vysvětluje Jana Slabá Janoutová.
V příštím školním roce se bude Skupina digitální gramotnosti v rámci MAP scházet osobně nebo on-line. Osobní setkání s workshopy se uskuteční vždy v jedné ze škol zapojených do Skupiny digitální gramotnosti. Díky bude navázána lepší spolupráce s postupným působením na rozvíjení digitálních kompetencí u vyučujících ve všech předmětech v pěti základních školách Mikroregionu Voticko. První workshop je naplánován na přelom září a října. Některý z workshopů v příštím školním roce bude určitě věnován využití online vzdělávacích aplikací ve výuce za použití mobilních telefonů, neboť mobilní telefony mají ve výuce velký potenciál.
„Po dohodě s Evou Křížkovou, koordinátorkou Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a Janou Bienerovou, koordinátorkou Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bychom digitální dovednosti u žáků rády rozvíjely napříč všemi předměty. Spolupráce všech pěti škol s koordinátorkami skupin v rámci MAP Mikroregionu Voticko bude přínosem pro předávání zkušeností se vzdělávacími on-line aplikacemi, co nejvíce učitelům a vlastně i žákům,“ říká Jana Slabá Janoutová a dodává: „Ráda bych poděkovala Janě Sochůrkové ze ZŠ Jankov a Petře Horníkové ze ZŠ Olbramovice za účast na všech setkáních Skupiny digitální gramotnosti, a to i přes množství jejich aktivit, kterými obohacovaly vzdělávání svých žáků v rámci distanční výuky. I přes časovou náročnost distanční výuky si našly čas pro vzájemné sdílení zkušeností v rámci on-line setkání.“