Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Novela vyhlášky o inkluzi musí pamatovat na žáky s poruchou učení a žáky cizince

zář 24, 2020

Při úpravách pravidel, podle nichž je podporováno společné vzdělávání na základních školách, je nutné oproti aktuálně projednávanému návrhu pamatovat především na
zachování asistentů pro děti s poruchami učení a žáky cizince. Na tom se shodli na společné schůzce ředitelky a ředitelé základních škol v MAPu Votice.

Aktuální znění vyhlášky, které poslalo Ministerstvo školství do meziresortního připomínkového řízení, předpokládá omezení asistentů pro některé druhy hendikepů. Pokud by vyhláška byla opravdu přijata v této podobě, dostanou se některé školy do neřešitelné situace. Žáci, kteří potřebují podporu, ve školách zůstanou, ale personál, který by jim pomáhal zvládnout výuku, zmizí. Taková situace je nepřijatelná.
Ředitelky a ředitelé se shodli, že především je třeba zachovat asistenty pro žáky s poruchou učení a pak také pro žáky cizince, kterých přibývá i na malých školách v regionech. Zatímco jiná omezení, která navrhuje novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., by mohly školy případně vykrýt ze zvýšeného rozpočtu – jde především o pedagogickou intervenci a práci speciálního pedagoga – práci asistentů nejsou schopné financovat. Bylo by nutné asistentky propustit a vzhledem k tomu, že mnohé mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou, také jim zaplatit odstupné.
Mgr. Marcela Kratochvílová, ředitelka ZŠ Votice, řekla: „Za klíčový problém považuji záměr odebrat asistenty dětem s poruchami učení. Takové dítě není schopné se samostatně na hodinu připravit, orientovat se v ní, soustředit se na výklad učitele a rozumět tomu, které pokyny se ho týkají. U takových dětí je asistent nutností, protože právě on mu s orientací ve vyučovací hodině pomáhá. Ve třídě není zpravidla pouze jedno dítě s poruchami učení. Učitel potřebuje podporu i pomoc s dětmi, které IVP přiznané nemají, ale v některých situacích a úkolech o hodinách selhávají“.