Mikroregion Votice

Archiv novinek

Díky ROPu Střední Čechy „přiteklo“ do Votic celkem téměř 93 milionů korun

lis 20, 2020

Klášter, Komenského náměstí, Pražská ulice, základní umělecká škola, školka, kino a knihovna dostaly v posledních letech novou podobu díky rekonstrukci nebo revitalizaci. Celkem 92 miliony 576 tisíci korunami pomohl Voticím realizovat těchto sedm finančně nákladných projektů Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ).

„Tento program byl určen pro realizaci priorit regionu Střední Čechy prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007–2013. Podporovány byly čtyři prioritní oblasti – doprava, cestovní ruch, integrovaný rozvoj a technická pomoc, přičemž město Votice využilo výzev ve třech z nich: doprava, cestovní ruch a integrovaný rozvoj. Poslední zmiňovaná priorita byla určena pro administrativní podporu celého programu,” vysvětluje Ing. Lucie Krubnerová z Mikroregionu Voticko, která se na projektech administrativně přímo podílela, případně sledovala jejich udržitelnost.
Právě během letošních podzimních měsíců skončila udržitelnost u dvou naposledy realizovaných projektů – Votický klášter ožívá a Multifunkční centrum Votice. „Pro město Votice to fakticky znamená, že se po dobu pěti let od realizace projektů podařilo naplnit podmínky stanovené dotací. Před ukončením udržitelnosti byly všechny projekty zkontrolovány kontrolním orgánem přímo na místě realizace. Kontrola se zaměřila také na dokumentaci a její archivaci. Nebylo shledáno žádné pochybení a poskytnutá dotace nebyla krácena,“ dodává Krubnerová.
Ačkoli příprava projektů, žádosti o dotace i samotná realizace byly administrativně i technicky náročné, bez dotační podpory by je město vzhledem k výši svého rozpočtu bylo schopno realizovat jen obtížně.  Starosta města Jiří Slavík k tomu dodává: „Evropské peníze Voticím velmi pomohly k jejich zkrášlení i ke zlepšení občanské vybavenosti. Když někdo kritizuje Evropskou unii, měl by si uvědomit, že některé opravené budovy nebo veřejná prostranství jsou u nás realizovány z prostředků získaných díky evropské solidaritě bohatších států a jejich občanů vůči chudším regionům v Evropské unii. “