Mikroregion Votice

Archiv novinek

Obce na jihu Voticka mají novou sociální koordinátorku

lis 27, 2020

Od 1. listopadu se mohou občané Červeného Újezdu, Heřmaniček, Ješetic, Mezna, Smilkova a Střezimíře se svými problémy v sociální oblasti obracet na novou koordinátorku sociální práce – Stefanii Chaloupkovou. Nastoupila místo Jana Počepického, který na jihu Voticka působil jako sociální koordinátor od 1. května loňského roku. Na tuto službu – výkon koordinátorů sociální práce – získal Mikroregion Voticko dotační finance prostřednictvím dvou místních akčních skupin – MAS Posázaví a MAS Krajina srdce. I proto působí na Voticku koordinátorky hned dvě – Petra Kocourková a nově Stefanie Chaloupková.
Stefanie, co Vaše práce obnáší?

Mým zaměstnáním je realizace výkonu sociální práce na území šesti obcí – Červeného Újezdu, Heřmaniček, Ješetic, Mezna, Smilkova a Střezimíře, a to na základě pověření od starostů těchto obcí. Poskytuji také základní sociální poradenství veřejnosti –  zejména v oblasti informování o sociálních a návazných službách v regionu. Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Votice se sociální koordinátor podílí na nastavení, realizování a vyhodnocování procesu komunitního plánování sociálních služeb – zní to složitě, ale jde zejména o aktivní účast na pracovních skupinách a v komisích. Dále je mou prací podporovat  vznik a  rozvoj minimální sítě služeb a toho, aby spolu tyto služby komunikovaly.
Důležitou součástí Vaší práce je také aktivní pomoc lidem v místě jejich bydliště, případně jejich doprovod na úřady. Jaké nejčastější problémy v terénu řešíte?
Především jde o dluhové a vztahové problémy, dále problémy v souvislosti s bydlením, zdravím, předáváním informací ohledně opatrovnictví, sociálně patologické jevy. Nejčastěji však pomáhám při komunikaci s úřady.
V říjnu bylo v klášteře rozšířeno Komunitní centrum Voticka. Jak hodnotíte množství poskytovaných služeb?
Rozšíření Komunitního centra Voticka a nové prostory, ve kterých působí, hodnotím jako velký úspěch a značný posun jak směrem k potřebným a ke zlepšení zázemí pro poskytovatele služeb i klienty, tak v komunikaci mezi službami, protože jednotlivé kanceláře jsou na jedné chodbě, vedle sebe. Občané mohou v klášteře využít službu psychosociální poradny, občanské poradny, sociálně aktivizační služby, službu psychologa, a podpůrnou skupinu pro pečující s Alzheimerem. Cizinci mohou absolvovat kurzy českého jazyka podporující integraci, pro děti ohrožené školním neúspěchem je poskytováno doučování. V Komunitním centru Voticka v klášteře najdou občané i obě koordinátorky sociální práce – tedy Petru Kocourkovou a mne. 
Uvažuje se o doplnění služeb v komunitním centru? Máte zmapováno, o které by byl zájem?
Domnívám se, že nejdůležitější v tuto chvíli je veřejnost informovat o tom, aby služby v Komunitním centru Voticka maximálně využívala. Mohou se na nás obrátit přímo ti, kteří potřebují pomoc nebo podporu v tíživých životních situacích, nebo jejich blízcí, ale také starostové, kteří často znají problémy občanů ve svých obcích.
Vzhledem k tomu, že na pozici koordinátora sociální práce působím měsíc, je to krátká doba, abych mohla potřebnost dalších služeb v regionu s jistotou vyhodnotit. Nicméně mí kolegové zmapovali, že by bylo vhodné ve Voticích zastoupení střediska výchovné péče. Nabízí se také denní stacionář pro mentálně, fyzicky nebo kombinovaně postižené osoby. Zda je tyto služby možné nebo potřebné ve Voticích mít, to budeme zjišťovat. 
Jak nynější vládní opatření související se zmírněním pandemie omezují sociální služby na Voticku?
Pokud hovořím za komunitní centrum a k datu uzávěrky Votických novin (26. listopadu), občanská poradna zatím omezila kontakt s klienty na telefonický. Sociálně aktivizační služba a sanace rodiny kontakt s klienty neomezila, nicméně pokud setkání není nutné, nahrazuje jej distanční formou poradenství, například po telefonu nebo po e-mailu, Skypu a podobně. Psychosociální poradna zatím omezila setkání s klienty na poradenství po Skypu. Podpůrná skupina pro pečující s Alzheimerem omezila osobní kontakt a je nutné koordinátorku kontaktovat nejdříve e-mailem nebo telefonicky. Kurzy českého jazyka v rámci podpory integrace cizinců se prozatím ruší. Doučování pro děti není omezeno, ale také je nutné kontaktovat službu předem telefonicky. Psycholog poradenství poskytuje, je nutné se předem objednat.
A co koordinátorky sociální práce? Jak se chráníte proti onemocnění covid–19 a jak chráníte své klienty?
Nepatříme s kolegyní Petrou Kocourkovou do ohrožené skupiny, proto jsme rozsah práce nikterak neomezily, a to ani v terénu. Chráníme sebe a klienty rouškou, nosíme s sebou desinfekci na ruce, dodržujeme odstup, ptáme se vždy na zdravotní stav. A samozřejmě se přizpůsobujeme opatřením, daným na určitých místech, která navštěvujeme, například v domovech s pečovatelkou službou.
Máte obavy, že současná pandemie prohloubí sociální rozdíly?
Určitě ano. Mnoho lidí přišlo vlivem nařízených omezení v souvislosti se zabráněním šíření pandemie o práci, což prohlubuje nejen finanční potíže. Nařízená omezení mají vliv také na psychické a fyzické zdraví jedinců a další sociální problémy.

 

Mikroregion Voticko