Mikroregion Votice

Archiv novinek

Starostové a starostky dostali informace o dotačních příležitostech pro rozvoj svých obcí

bře 1, 2021

Schválení příspěvků do Sociálního fondu, přijetí dotací z Participativního rozpočtu Středočeského kraje, zpoplatnění cenových marketingů – služby, poskytované kanceláří mikroregionu obcím a dalším žadatelům o dotace – to byly hlavní body programu setkání starostů a starostek Mikroregionu Voticko. Vzhledem k epidemiologické situaci se jednání konalo on-line. Ve středu 24. února odpoledne se ke zhruba dvouapůlhodinovému jednání připojilo třináct představitelů obcí a zaměstnanci kanceláře mikroregionu.

„V případě Mikroregionu Voticko jde po vůbec první on-line setkání, neboť v loni jsme k setkávání využívali epidemiologicky příznivější období roku. V posledních měsících procházejí zaměstnanci mikroregionu sérií školení, která je nauční plně využívat možností firemní platformy Microsoft Teams. Ta umožňuje nejen textovou komunikaci a videohovory, ale také efektivnější rozvržení pracovních činností, sdílení souborů v rámci kanceláře nebo jejich ukládání. A právě platformu Microsoft Teams jsme využili pro první on-line setkání mikroregionu,“ vysvětluje Viktor Liška, předseda Mikroregionu Voticko.

Po úvodním slově předsedy představila koordinátorka sociální práce Petra Kocourková návrh poskytnutí dotací ze Sociálního fondu Mikroregionu Voticka sociálním službám, působícím v regionu. Město Votice do tohoto fondu přispělo letos částkou 413 490 korun (třemi pětinami), obce celkovou částkou 275 660 korun (dvěma pětinami). S návrhem rozdělení dílčích částek na provoz jednotlivých sociálních služeb představitelé obcí souhlasili, mezi sedmnáct služeb tak bude rozděleno celkem 680 000 korun.
Starostům se představila koordinátorka sociální práce Irena Ratajová, která pracuje na poloviční úvazek.

Jana Špačková z Kraje blanických rytířů seznámila starosty a starostky s dotacemi z Participativního rozpočtu Středočeského kraje. Mikroregion Voticko uspěl s žádostmi o dva projekty v celkové výši 860 000 korun. V obcích a v turisticky zajímavých místech budou vyměněny zastaralé informační panely, případně osazeny nové, výměny či nové instalace se dočká i mobiliář – posezení, stojany na kola a další prvky. Vzhledem ke zkušenostem z obdobných realizací bude s mikroregionem na těchto projektech spolupracovat právě Kraj blanických rytířů.

Pracovnice kanceláře mikroregionu Olga Marvanová přiblížila otázky cenového marketingu, který bude nově pro žadatele o dotace podávané prostřednictvím Mikroregionu Voticko zpoplatněný.
Manažerky mikroregionu Lucie Krubnerová a Eliška Melicharová seznámily starosty a starostky s dotačními možnostmi na nejbližší období, manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola Tupá nastínila možnosti tzv. Modernizačního fondu, z něhož bude možné žádat o podporu na náhradu zdrojů a rozvod tepla, nové obnovitelné zdroje v energetice, zlepšování energetické účinnosti v podnikání, modernizaci soustav veřejného osvětlení nebo na modernizaci dopravy v podnikatelském i veřejném sektoru.

Nejen v souvislosti s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Voticko se diskutovalo nad silnými a slabými stránkami, hrozbami a příležitostmi v dopravě a odpadovém hospodářství. Právě tato témata v obcích Voticka dlouhodobě rezonují. V srpnu loňského roku bylo Voticko integrováno do PID. Na jednu jízdenku lze cestovat vlaky i autobusy v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také pražskou MHD. Došlo k rozšíření spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Od 1. ledna letošního roku je v účinnosti nový odpadový zákon, který přináší moderní trendy v nakládání s odpady. Především zvýšení třídění a využití odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů.