Mikroregion Votice

Klášter sv. Františka hostil starosty i členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje

čen 1, 2021

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje Petr Halada vyjádřil v úvodu setkání potěšení nad fungující spoluprací v rámci obce s rozšířenou působností Votice (dále jen ORP Votice), která v rámci ČR není samozřejmostí. Votický starosta Jiří Slavík seznámil členy komise s vývojem ORP Votice a rolí Městského úřadu Votice.


Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška hovořil o činnosti mikroregionu a také o jeho financování. Připomněl aktuální společné projekty: Místní akční plán vzdělávání v ORP Votice, Komunitní centrum Voticka, územní studie veřejných prostranství, kroky, vedoucí k výstavbě cyklostezky na opuštěném drážním tělese, společnou strategii v odpadovém hospodářství nebo projekt Chytré Voticko, zaměřený na zlepšení komunikace mezi veřejnou správou, ale také samosprávami a občany. Voticko by se také rádo zapojilo do projektu Středočeského kraje POSEZ, jehož posláním je poskytovat pomoc a realizovat aktivity pro seniory a zdravotně postižené. 


Starostové Mikroregionu Voticko využili přítomnost členů komise, ale i vedoucího Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Svobody a kladli dotazy převážně z oblasti dopravy (obchvat Miličína, kácení a opětovná výsadba podél komunikací, dopravní integrace).


Zatímco Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje pokračovala v refektáři kláštera ve svém jednání, zahájil Viktor Liška v kavárně kláštera členskou schůzi Mikroregionu Voticko.
Od koordinátorek sociální práce Ireny Ratajové a Petry Kocourkové dostali starostové informace o metodice Účtu sociálních služeb ORP Votice (dříve Sociální fond ORP Votice) a revizi Komunitního plánu sociálních služeb 2020–2024. Ještě v letošním roce by mohla být zřízena potravinová a nábytková banka, v plánu je v dalších letech zřízení denního stacionáře ve Voticích.
Manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola Tupá shrnula proces tvorby strategie místní akční skupiny a předběžně pozvala členy MASky na členskou schůzi, která se uskuteční v refektáři kláštera ve Voticích v úterý 1. června.


Manažerka Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová seznámila starosty s projektem SMART Česko, do kterého by se mikroregion rád zapojil. Výsledkem projektu by mělo být vytvoření strategie pro „chytré“ obce a města. Projekt není orientován jen na „chytrá“ technická řešení, ale hlavně na udržitelný rozvoj ve městech a obcích.


David Sloup ze společnosti COMPAG Votice odpovídal na otázky, týkající se aktuálně zaváděného systému sběru komunálního odpadu. V obcích regionu vyjma Votic, Ješetic, Neustupova, Červeného Újezdu, Jankova a Vrchotových Janovic čipují pracovníci jednotlivých obcí popelnice. Díky novému systému, jehož nedílnou součástí jsou automobily s vážícím mechanismem, budou mít obce přesný přehled o množství odpadu, který občané vyprodukují. Hovořilo se také o problémech se sběrem textilu, který pro obce a města zajišťují různé společnosti.


Viktor Liška uvedl aktuality související s projektem výstavby prvního úseku cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi a Lucie Krubnerová připomněla aktuální dotační výzvy vyhlášené Středočeským krajem a místními akčními skupinami.


U nás to žijeAktuality

Poslední schůzkou řídícího výboru zakončil školní rok Místní akční program rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Ten funguje už sedmým rokem, momentálně vstoupil do třetí etapy a jeho úkolem je pomáhat spolupráci mezi všemi organizacemi, které se na Voticku podílejí na vzdělávání. Ať už jsou to mateřské a základní školy, od Miličína po Olbramovice a Vrchotovy Janovice, nízkoprahové středisko Sibiř, skaut, základní umělecká škola, sportovní oddíly nebo městská knihovna.

V kanceláři Mikroregionu Voticko se již několik měsíců skloňuje ve všech pádech SECAP – anglická zkratka, která pomůže životnímu prostředí. A hlavně lidem – dýchat zdravější vzduch, snížit spotřebu energií a tím i výdaje.

Hned tři obce na Voticku žádaly v loňském roce o dotaci ve výzvě Podpora obnovy a rozvoje komunální infranstruktury, kterou vypsalo Ministerstvo financí ČR. Výzva byla určená na podporu občanské vybavenosti, konkrétně na rekonstrukci obecních bytů, případně na přestavbu prostor v obecních budovách na bytové jednotky. Výzva byla pro obce zajímavá zvláště v souvislosti s poměrně nízkou, minimálně desetiprocentní spoluúčastí.

Bav seAkce v mikroregionu