Mikroregion Votice

Nejen naučné stezky, ale také samostatné informační panely potřebují údržbu a obnovu

čec 26, 2021

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

V roce 2019 byly v rámci projektu podpořeného Středočeským krajem zrevidovány naučné stezky v národním geoparku a turistické destinaci Kraj blanických rytířů. Účelem projektu bylo analyzovat tuto konkrétní část návštěvnické infrastruktury v nově certifikované turistické oblasti Kraj blanických rytířů. Hodnotící formulář pro potřeby hodnocení naučných stezek ve Středočeském kraji zpracovala Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim, samotné hodnocení stezek včetně jejich fyzické kontroly provedl vyškolený tým hodnotitelů z ČSOP Vlašim. Kritéria pro hodnocení naučných stezek si všímala trasy, značení, obsahové náplně, interpretace, designu a stavu.


Revizí prošlo celkem 21 naučných stezek. Závěrečné zhodnocení konstatovalo, že všechny stezky v destinaci a geoparku Kraj blanických rytířů budou v budoucnu potřebovat obnovu a je v zájmu destinace, aby vlastníci a tvůrci nových stezek dostali v regionu metodickou podporu při jejich vytváření. Součástí závěrečného vyhodnocení proto byla doporučení pro vlastníky naučných stezek, případně pro destinaci.
Většina naučných stezek v Kraji blanických rytířů byla financována za pomoci dotací, na jejich obnovu po letech však vlastníci často nemají finance, čas ani kapacity. Informační tabule naučných stezek jsou často výraznými prvky v krajině, je proto důležité, aby se objevovaly na smysluplných místech a obsahovaly relevantní, pro turisty přínosné informace. V případě vzniku nových naučných stezek nabízí Kraj blanických rytířů pomocnou ruku, jako například metodickou pomoc při vzniku naučné stezky Za pověstmi Voticka, kterou realizovalo Městské kulturní centrum Votice v roce 2021.


Obnova turistického mobiliáře na Voticku


Nejen naučné stezky, ale také jednotlivé informační panely významně zasahují do krajinného rázu. V regionu snad není náves či náměstí, které by v minulosti nebylo osazeno informačním panelem s mapou, textem o obci, osadách nebo o místních zajímavostech. Stejně jako naučné stezky, i tyto informační panely vznikaly postupně, většinou za podpory dotací. Díky dvěma projektům realizovaným z participativního rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020, které realizuje Mikroregion Voticko, se Kraj blanických rytířů podílí na obnovách mobiliáře v obcích na Voticku.


„Celková hodnota obou projektů je 860 000 korun. Z toho 800 000 korun pokryjí krajské peníze, 60 000 korunami se na projektu budou podílet obce, které o obnovu mobiliáře projevily zájem. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající,“ říká manažerka Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová.   


Nové informační tabule budou respektovat místní poměry, zároveň ale lépe přihlédnou k potřebám turistů – ať už umístěním, přehlednou mapou s vyznačenými pěšími a cyklistickými trasami, zajímavými turistickými cíli, tipy na místa, kde se občerstvit a odkazem na nejbližší informační centrum. Nové informační panely v poutavém grafickém designu nahradí mnohde nefunkční (nečitelné, vandaly poškozené) či zastaralé (nejstarší informační tabule byly realizovány před dvaceti lety!) informační panely, často návsi a náměstí obcí spíše hyzdící.


Díky této spolupráci s Mikroregionem Voticko a obcemi na Voticku se podařilo zmapovat informační panely, a to nejen co do jejich lokace a vlastnictví, ale také rozměru, stavu a obsahu. Ne všechny informační panely se však díky dotačním financím podaří v letošním roce obnovit. Kraj blanických rytířů proto vstoupil v jednání s obcemi a nabídl spolupráci při obnově informačních panelů, případně i dalšího mobiliáře, tam, kde je to potřebné. Jde většinou o osady obcí nebo rozcestí turistických a cyklotras. Pokud i vy chodíte či jezdíte kolem informačního panelu, který volá po obnově, ozvěte se nám. Pokusíme se společně s vlastníkem informační tabule najít takové řešení, aby tento prvek krajinu či náves nehyzdil, ale naopak byl pro ni a pro turisty přínosem.


V podzimních a zimních měsících by Kraj blanických rytířů podobně jako na Voticku rád zmapoval stav informačních panelů i na Vlašimsku, Zručsku a Dolnokralovicku a případně, pokud bude ze strany vlastníků zájem, pomohl s jejich obnovou.
Pro více informací a s náměty na spolupráci kontaktujte manažerku Kraje blanických rytířů Terezu Kubištovou – e: kubistova@blanik.net, t: 739 716 091.


U nás to žijeAktuality

VOJKOV Starostové Mikroregionu Voticko se poslední prázdninový čtvrtek sešli netradičně ve Vojkově. Na programu členské schůze byly informace z činnosti kanceláře Mikroregionu Voticko, novinky v projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, dotační příležitosti nebo možnosti spolupráce s turistickou oblastí Kraj blanických rytířů.

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Bav seAkce v mikroregionu