Mikroregion Votice

Na výstavbu cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi získal mikroregion takřka třiceti čtyř milionovou dotaci

zář 3, 2021

VOJKOV Starostové Mikroregionu Voticko se poslední prázdninový čtvrtek sešli netradičně ve Vojkově. Na programu členské schůze byly informace z činnosti kanceláře Mikroregionu Voticko, novinky v projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, dotační příležitosti nebo možnosti spolupráce s turistickou oblastí Kraj blanických rytířů.

Hostitel zasedání – starosta obce Vojkov František Baťha – využil možnosti seznámit kolegy s nedávno zrealizovanými, zahájenými nebo připravovanými projekty obce. Jedním z těchto úspěšných projektů bylo zřízení spolkové místnosti u přírodního parketu na návsi, kde se uskutečnilo jednání starostů.


Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška seznámil zástupce obcí se získáním dotací na výstavbu cyklostezky v úseku Votice – Olbramovice a navazujících chodníků v Olbramovicích a cyklostezky Votice – Beztahov. Žadatelům o dotace – Mikroregionu Voticko, městu Votice a obci Olbramovice se podařilo získat na tyto projekty, s jejichž realizací se počítá v následujících dvou letech, celkem 66 290 591 korun (z toho Mikroregionu Voticko 33 661 616 korun). Spoluúčast k těmto dotacím by mohla být v příštím roce kryta z programu podpory cyklostezek Středočeského kraje.


Starostové dále jednali o společném „fondu cyklostezky Mikroregionu Voticko”, ze kterého bude dofinancována tvorba projektové dokumentace na II. etapu akce cyklostezky v úseku Olbramovice – Opřetice. Z patnácti obcí Mikroregionu Voticko schválilo navržený finanční příspěvek do fondu čtrnáct obcí a také město Bystřice. Starosta města Votic Jiří Slavík navrhl podobnou částečnou participaci obcí mikroregionu na pokrytí spoluúčasti i v dalších etapách přípravy a realizace cyklostezky. Dle informoval o plánovaném setkání místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka s místními podnikateli. Před setkáním se uskuteční diskuze na téma výstavby cyklostezky, dálnice D3 a rychlíkové zastávky na nádraží Votice. Součástí debaty bude i možnost převodu pozemků a staveb ve vlastnictví Českých drah do majetku obcí.

Manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola Tupá informovala o podané žádosti o podporu z programu Pakt starostů a primátorů a o rozhodnutí poskytnutí podpory formou dotace ve výši 993 500 korun (se spoluúčastí ze strany mikroregionu ve výši 501 500 korun). „Cílem projektu je analýza současného stavu a potenciálu území v oblasti udržitelné energie a zlepšení životního prostředí a kvality života na území Mikroregionu Voticko. Součástí je i vznik nového pracovního místa energetického koordinátora, který bude zajišťovat přípravu a realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima ve spolupráci s územně příslušnou samosprávou a dalšími organizacemi a subjekty,“ vysvětlila Nikola Tupá s tím, že projekt bude realizován od 1. října letošního roku do 15. prosince 2023.

Manažerka Mikroregionu Voticko Eliška Melicharová nastínila starostům dotační možnosti z programů ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj, Národní sportovní agentury, Středočeského kraje a místních akčních skupin.


Starostové se dále seznámili s novou manažerkou turistické destinace Kraj blanických rytířů Terezou Kubištovou. Ta připomněla současné aktivity destinační kanceláře na území Voticka – realizaci nových a obnovu stávajících turistických informačních panelů a dalšího mobiliáře, tvorbu propagačních videospotů, doplnění databáze propagačních fotografií a marketingové aktivity, směřující ke zvýšení návštěvnosti turistických cílů a služeb na Voticku.

Po skončení oficiální části jednání se zástupci obcí v doprovodu vojkovského starosty Františka Baťhy vydali na prohlídku obce. Navštívili například nové zázemí pro komunální techniku a místo pro sběr separovaného odpadu a prošli se po nových chodnících k vojkovskému špejcharu, kde je Bohumír Krampera seznámil s historií památky i jejím současným využitím. Mohutný barokní špejchar byl v roce 2012 obnoven díky dotačním prostředkům z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a dnes slouží jako sídlo společnosti Kinston. Ve špejcharu si starostové prohlédli expozici keramiky, porcelánu, kachlí a kachlových kamen. Špejchar slouží také k pořádání přednášek, výstav, divadel, koncertů a degustací vín.

Nejbližší jednání zástupců obcí Mikroregionu Voticko je naplánováno na září. Jeho tématem bude odpadové hospodářství v souvislosti s dopady nového zákona o odpadech na obce a jejich vyhlášky. V říjnu pořádá Mikroregion Voticko pro své členy exkurzi za dobrými příklady z praxe do Mikroregionu Pečicko a Místní akční skupiny Mezilesí.

 


U nás to žijeAktuality

Dobrovolné svazky obcí představují významnou formu meziobecní spolupráce. Ta se prosazuje i při snaze o systematický rozvoj vnitřně přirozeně uspořádaných spádových mikroregionů. Mezi úspěšná sdružení obcí se řadí také Mikroregion Voticko. Celý rozhovor s předsedou Mikroregionu Voticko Viktorem Liškou si můžete přečíst v článku časopisu Veřejná správa, č.10/2021.

Od října se spektrum služeb v Komunitním centru Voticka (KCV) v klášteře rozšířilo o organizaci Rytmus. Posláním Rytmusu je pomáhat zdravotně postiženým lidem žít mezi ostatními podle svých přání, představ a naplňovat svá práva v běžném prostředí. Stupeň zdravotního postižení není pro organizaci limitem. Každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin se v KCV přítomná pracovnice Rytmusu, Mgr. Soňa Bendová, která je připravena poradit zdravotně postiženým občanům v oblasti vzdělávání, zaměstnání či bydlení. Přístup do prostor prvního patra, kde se organizace nachází, je bezbariérový.

VOJKOV Starostové Mikroregionu Voticko se poslední prázdninový čtvrtek sešli netradičně ve Vojkově. Na programu členské schůze byly informace z činnosti kanceláře Mikroregionu Voticko, novinky v projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, dotační příležitosti nebo možnosti spolupráce s turistickou oblastí Kraj blanických rytířů.

Bav seAkce v mikroregionu