Mikroregion Votice

Na výstavbu cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi získal mikroregion takřka třiceti čtyř milionovou dotaci

zář 3, 2021

VOJKOV Starostové Mikroregionu Voticko se poslední prázdninový čtvrtek sešli netradičně ve Vojkově. Na programu členské schůze byly informace z činnosti kanceláře Mikroregionu Voticko, novinky v projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, dotační příležitosti nebo možnosti spolupráce s turistickou oblastí Kraj blanických rytířů.

Hostitel zasedání – starosta obce Vojkov František Baťha – využil možnosti seznámit kolegy s nedávno zrealizovanými, zahájenými nebo připravovanými projekty obce. Jedním z těchto úspěšných projektů bylo zřízení spolkové místnosti u přírodního parketu na návsi, kde se uskutečnilo jednání starostů.


Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška seznámil zástupce obcí se získáním dotací na výstavbu cyklostezky v úseku Votice – Olbramovice a navazujících chodníků v Olbramovicích a cyklostezky Votice – Beztahov. Žadatelům o dotace – Mikroregionu Voticko, městu Votice a obci Olbramovice se podařilo získat na tyto projekty, s jejichž realizací se počítá v následujících dvou letech, celkem 66 290 591 korun (z toho Mikroregionu Voticko 33 661 616 korun). Spoluúčast k těmto dotacím by mohla být v příštím roce kryta z programu podpory cyklostezek Středočeského kraje.


Starostové dále jednali o společném „fondu cyklostezky Mikroregionu Voticko”, ze kterého bude dofinancována tvorba projektové dokumentace na II. etapu akce cyklostezky v úseku Olbramovice – Opřetice. Z patnácti obcí Mikroregionu Voticko schválilo navržený finanční příspěvek do fondu čtrnáct obcí a také město Bystřice. Starosta města Votic Jiří Slavík navrhl podobnou částečnou participaci obcí mikroregionu na pokrytí spoluúčasti i v dalších etapách přípravy a realizace cyklostezky. Dle informoval o plánovaném setkání místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka s místními podnikateli. Před setkáním se uskuteční diskuze na téma výstavby cyklostezky, dálnice D3 a rychlíkové zastávky na nádraží Votice. Součástí debaty bude i možnost převodu pozemků a staveb ve vlastnictví Českých drah do majetku obcí.

Manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola Tupá informovala o podané žádosti o podporu z programu Pakt starostů a primátorů a o rozhodnutí poskytnutí podpory formou dotace ve výši 993 500 korun (se spoluúčastí ze strany mikroregionu ve výši 501 500 korun). „Cílem projektu je analýza současného stavu a potenciálu území v oblasti udržitelné energie a zlepšení životního prostředí a kvality života na území Mikroregionu Voticko. Součástí je i vznik nového pracovního místa energetického koordinátora, který bude zajišťovat přípravu a realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima ve spolupráci s územně příslušnou samosprávou a dalšími organizacemi a subjekty,“ vysvětlila Nikola Tupá s tím, že projekt bude realizován od 1. října letošního roku do 15. prosince 2023.

Manažerka Mikroregionu Voticko Eliška Melicharová nastínila starostům dotační možnosti z programů ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj, Národní sportovní agentury, Středočeského kraje a místních akčních skupin.


Starostové se dále seznámili s novou manažerkou turistické destinace Kraj blanických rytířů Terezou Kubištovou. Ta připomněla současné aktivity destinační kanceláře na území Voticka – realizaci nových a obnovu stávajících turistických informačních panelů a dalšího mobiliáře, tvorbu propagačních videospotů, doplnění databáze propagačních fotografií a marketingové aktivity, směřující ke zvýšení návštěvnosti turistických cílů a služeb na Voticku.

Po skončení oficiální části jednání se zástupci obcí v doprovodu vojkovského starosty Františka Baťhy vydali na prohlídku obce. Navštívili například nové zázemí pro komunální techniku a místo pro sběr separovaného odpadu a prošli se po nových chodnících k vojkovskému špejcharu, kde je Bohumír Krampera seznámil s historií památky i jejím současným využitím. Mohutný barokní špejchar byl v roce 2012 obnoven díky dotačním prostředkům z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a dnes slouží jako sídlo společnosti Kinston. Ve špejcharu si starostové prohlédli expozici keramiky, porcelánu, kachlí a kachlových kamen. Špejchar slouží také k pořádání přednášek, výstav, divadel, koncertů a degustací vín.

Nejbližší jednání zástupců obcí Mikroregionu Voticko je naplánováno na září. Jeho tématem bude odpadové hospodářství v souvislosti s dopady nového zákona o odpadech na obce a jejich vyhlášky. V říjnu pořádá Mikroregion Voticko pro své členy exkurzi za dobrými příklady z praxe do Mikroregionu Pečicko a Místní akční skupiny Mezilesí.

 


U nás to žijeAktuality

První členská schůze obcí Mikroregionu Voticko po zářijových komunálních volbách proběhla v Ratměřicích. Svazek obcí chystá další společný projekt na předcházení vzniku odpadů, ze kterého budou pořízeny kompostéry nebo například vratné kelímky na kulturní akce. Odpadového hospodaření se týkala i návštěva D. Sloupa z firmy Compag. Změny v integrované veřejné dopravě v souvislosti se zprovozněním železničního koridoru komentoval dopravní expert Voticka J. Vachtl. Svůj prostor dostala i výstavba cyklostezky a její financování nebo aktualizace minimální sítě sociálních služeb ORP Votice

Slavnostním poklepáním na základní kámen byla 14. září 2022 zahájena stavba cyklostezky, která v první etapě propojí votické a olbramovické vlakové nádraží. Nositelem projektu je DSO Mikroregion Voticko, který na dílo o celkové hodnotě takřka 26 miliónů Kč získal dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Středočeského kraje.

Foto najdete zde.

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko podal žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, specifického cíle 1.5. „Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje“, výzva č. 14 – Třídění a dotřiďování odpadů, na realizaci projektu „Systém sběru separovaných odpadů od prahu domu v obcí Mikroregionu Voticko“.

Bav seAkce v mikroregionu