Mikroregion Votice

Dobrá praxe z Mikroregionu Voticko

lis 15, 2021

Dobrovolné svazky obcí představují významnou formu meziobecní spolupráce. Ta se prosazuje i při snaze o systematický rozvoj vnitřně přirozeně uspořádaných spádových mikroregionů. Mezi úspěšná sdružení obcí se řadí také Mikroregion Voticko. Celý rozhovor s předsedou Mikroregionu Voticko Viktorem Liškou si můžete přečíst v článku časopisu Veřejná správa, č.10/2021.


U nás to žijeAktuality

 Čtyři obce Mikroregionu Voticko zavedly od 1. ledna nový systém nakládání s odpady. Týká se jak svozu, tak platby poplatků. Změny v odpadovém hospodářství v Miličíně, Smilkově, Střezimíři a Ratměřicích jsou reakcí na novou legislativu, která platí od 1. ledna letošního roku.

Konec vlakového provozu v úseku trati Votice - Sudoměřice otevírá další jednání Mikroregionu Voticko se zástupci Správy železnic a Českých drah. Výsledkem by měla být realizace páteřní cyklostezky po opuštěném železničním tělese a vytvoření muzea dráhy Fr. Josefa ve stanici Střezimíř. O jednotlivých krocích se dočtete například v článku na serveru zdopravy.cz

Zajímavý videospot z ukončení vlakového provozu ve Střezimíři najdete zde.

Nový zákon o odpadech a tři další související zákony, které začaly platit od 1. ledna 2021 znamenají bez nadsázky „odpadkovou revoluci“. Dotýkají se totiž jakožto fyzických osob každého z nás, stejně i dalších původců odpadu – právnických osob a obcí. Novou legislativou reaguje český právní systém po vzoru Evropské unie na zhoršující se stav životního prostředí. Dá se říci, že Česká republika konečně nastupuje trend od skládkování ke třídění, recyklaci a využití materiálů na maximum.

Bav seAkce v mikroregionu