Mikroregion Votice

PF 2022

pro 22, 2021

pf2022


U nás to žijeAktuality

Nový zákon o odpadech a tři další související zákony, které začaly platit od 1. ledna 2021 znamenají bez nadsázky „odpadkovou revoluci“. Dotýkají se totiž jakožto fyzických osob každého z nás, stejně i dalších původců odpadu – právnických osob a obcí. Novou legislativou reaguje český právní systém po vzoru Evropské unie na zhoršující se stav životního prostředí. Dá se říci, že Česká republika konečně nastupuje trend od skládkování ke třídění, recyklaci a využití materiálů na maximum.

Jednou z největších změn, které zákon přináší, je posunutí konce skládkování využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 na rok 2030. Postupně se budou navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze 500 korun za tunu v roce 2020 vzroste částka postupně do roku 2029 až na 1 850 korun za tunu. Pro obce, které se původci odpadu stávají ve chvíli, kdy občané uloží odpad na místa obcí k tomu určená, to znamená navýšení nákladů spojených s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách. Dosáhnout snížení těchto nákladů mohou obce za pomoci tzv. třídící slevy. Proto je v zájmu samospráv „naučit“ občany co nejvíce třídit. Mimochodem, před obcemi stojí velká výzva: podle zákona musí do roku 2030 zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38 %...

Dobrovolné svazky obcí představují významnou formu meziobecní spolupráce. Ta se prosazuje i při snaze o systematický rozvoj vnitřně přirozeně uspořádaných spádových mikroregionů. Mezi úspěšná sdružení obcí se řadí také Mikroregion Voticko. Celý rozhovor s předsedou Mikroregionu Voticko Viktorem Liškou si můžete přečíst v článku časopisu Veřejná správa, č.10/2021.

Bav seAkce v mikroregionu