Mikroregion Votice

Archiv novinek

Akční plán pro energii a klima na Voticku zpracovává firma ECOTEN

kvě 20, 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko zpracovává Akční plán pro udržitelnou energii a klima mikroregionu Voticko (SECAP Voticko). Akční plán je součástí přípravy dlouhodobé energetické strategie regionu, která je vnímána jako klíčový sektor rozvoje území ORP Votice. K rozvoji energetiky chystá svazek obcí společně s Místní akční skupinou Voticko v blízké budoucnosti řadu aktivit vyplývajících i ze členství v evropském Paktu starostů a primátorů.

Akční plán má za cíl analyzovat současnou energetickou bilanci a emisní situaci celého území dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko. Následně budou navrženy změny, které mají v obcích vést k efektivnějšímu hospodaření s energiemi, což má za cíl snížení provozních nákladů, přizpůsobení se klimatické změně a také přispění ke globálnímu úsilí o zmírnění klimatické změny snížením emisí CO2.

 

Společnost Ecoten s.r.o. má s podobnými projekty zkušenosti z měst Kladno nebo Písek. Mimo toto se zabývá všeobecnou konzultační činností v oblasti energetiky. Příkladem je zpracování průkazů energetické náročnosti a kompletní poradenstvím v dotačních titulech Nová zelená úsporám, Operační program životního prostředí a dalších, kde svazek obcí předpokládá navázání další spolupráce.