Mikroregion Votice

Společný projekt obcí Mikroregionu Voticko v oblasti třídění odpadů

zář 16, 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko podal žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, specifického cíle 1.5. „Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje“, výzva č. 14 – Třídění a dotřiďování odpadů, na realizaci projektu „Systém sběru separovaných odpadů od prahu domu v obcí Mikroregionu Voticko“.

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000156

Svazek obcí Mikroregionu Voticko v současné době tvoří 15 členských obcí a tvoří kompaktní území s přirozeným centrem – městem Votice. Do projektu se zapojilo celkem 10 obcí: Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Miličín, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov.

V rámci projektu budou pořízeny nádoby a kontejnery na sběr plastů, papíru, skla, bioodpadů, kovů a objemných odpadů. Jedná se převážně o nákup nádob pro budoucí systémy „door to door“ do obcí Ratměřice, Votice, Milíčín a Vrchotovy Janovice, kdy jsou nádoby na separované odpady (papír a plasty – objem 240 l) přistaveny přímo k prahu rodinného domu. Obyvatelé pak díky snadnější dostupnosti těchto nádob vytřídí větší množství odpadů, které neskončí ve směsném komunálním odpadu. Na každou nádobu systému door to door bude pořízen informační štítek a RFID čip (radiofrekvenční identifikace), který umožňuje jednoznačně identifikovat odpadové nádoby a a automaticky evidovat výsyp.

Dále se jedná o doplnění sítě sběrných hnízd (nádoby 1 100 l s horním výsypem) nebo doplnění kontejnerů pro mobilní sběr objemných odpadů, kovů nebo sběr bioodpadů na vyhrazených místech.

Požadavky nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje kladou na odpadové hospodářství obcí vysoké nároky. Jedním z důležitých požadavků je snížení skládkování směsného komunálního odpadu jako celku s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2030 a zvýšení účinnosti separace odpadů. Naplnění projektu napomůže rovněž snížit množství směsného komunálního odpadu i biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.

Věříme, že tuto možnost rozšíření třídění odpadů občané rádi využijí.

 

Celkové způsobilé výdaje: 6 376 506 Kč s DPH

Požadovaná dotace: 5 420 030 Kč S DPH (85%)

Vlastní zdroje financování: 956 476 Kč s DPH

Předpokládané zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023

Předpokládané ukončení realizace projektu: 31.5.2024

 


U nás to žijeAktuality

Zveme rodiče, učitelky i učitele na předpremiéru dvou epizod dokumentárního seriálu České televize JAK SE DĚLÁ DOBRÁ ŠKOLA za účasti scénáristy seriálu Tomáše Feřteka.
Místo konání: KINO Votice
Čas konání:    úterý 4. dubna 2023 18:00 hodin
Jak vypadá škola, kde se neznámkuje a kde nemají předměty a vyučovací hodiny? A jak škola, kde se musí umět vyrovnat s dětmi chudých rodin? Nebo škola, která je ve skutečnosti skautský oddíl maskovaný za víceleté gymnázium?
Na místě si vyberete, které školy vás zajímají a po promítání můžete ty ostatní probrat v diskusi se scenáristou seriálu Tomášem Feřtekem.
Účast žákyň i žáků vítána.

Přijďte se inspirovat, co je nového ve školství, případně se můžete zapojit do diskuse a sdělit svůj názor.

V kanceláři Mikroregionu Voticko jsme byli v roce 2022 aktivní a pomohli jsme našim členským obcím s dotačním managementem u 135 projektů. Zároveň bylo v roce 2022 administrováno 39 veřejných zakázek – dotačních i nedotačních.

Čtyři roky pomáhá spoluobčanům na Voticku koordinátorka sociální práce Petra Kocourková. Pomáhá sociálně vyloučeným lidem a lidem v nouzi, doprovází je na úřady, zprostředkovává jim sociální služby a dalšími způsoby řeší situace, v nichž se může ocitnout každý z nás. Spolupracuje také s pracovníky v sociálních službách a s obecními úřady. Koordinuje poskytování sociálních služeb na Voticku, z nichž většina (rodinné, občanské, psychologické poradny) je soustředěna v Komunitním centru v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Bav seAkce v mikroregionu