Mikroregion Votice

Archiv novinek

Společný projekt obcí Mikroregionu Voticko v oblasti třídění odpadů

zář 16, 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko podal žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, specifického cíle 1.5. „Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje“, výzva č. 14 – Třídění a dotřiďování odpadů, na realizaci projektu „Systém sběru separovaných odpadů od prahu domu v obcí Mikroregionu Voticko“.

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000156

Svazek obcí Mikroregionu Voticko v současné době tvoří 15 členských obcí a tvoří kompaktní území s přirozeným centrem – městem Votice. Do projektu se zapojilo celkem 10 obcí: Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Miličín, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov.

V rámci projektu budou pořízeny nádoby a kontejnery na sběr plastů, papíru, skla, bioodpadů, kovů a objemných odpadů. Jedná se převážně o nákup nádob pro budoucí systémy „door to door“ do obcí Ratměřice, Votice, Milíčín a Vrchotovy Janovice, kdy jsou nádoby na separované odpady (papír a plasty – objem 240 l) přistaveny přímo k prahu rodinného domu. Obyvatelé pak díky snadnější dostupnosti těchto nádob vytřídí větší množství odpadů, které neskončí ve směsném komunálním odpadu. Na každou nádobu systému door to door bude pořízen informační štítek a RFID čip (radiofrekvenční identifikace), který umožňuje jednoznačně identifikovat odpadové nádoby a a automaticky evidovat výsyp.

Dále se jedná o doplnění sítě sběrných hnízd (nádoby 1 100 l s horním výsypem) nebo doplnění kontejnerů pro mobilní sběr objemných odpadů, kovů nebo sběr bioodpadů na vyhrazených místech.

Požadavky nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje kladou na odpadové hospodářství obcí vysoké nároky. Jedním z důležitých požadavků je snížení skládkování směsného komunálního odpadu jako celku s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2030 a zvýšení účinnosti separace odpadů. Naplnění projektu napomůže rovněž snížit množství směsného komunálního odpadu i biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.

Věříme, že tuto možnost rozšíření třídění odpadů občané rádi využijí.

 

Celkové způsobilé výdaje: 6 376 506 Kč s DPH

Požadovaná dotace: 5 420 030 Kč S DPH (85%)

Vlastní zdroje financování: 956 476 Kč s DPH

Předpokládané zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023

Předpokládané ukončení realizace projektu: 31.5.2024