Mikroregion Votice

Co se povedlo v Mikroregionu Voticko za rok 2022?

bře 17, 2023

V kanceláři Mikroregionu Voticko jsme byli v roce 2022 aktivní a pomohli jsme našim členským obcím s dotačním managementem u 135 projektů. Zároveň bylo v roce 2022 administrováno 39 veřejných zakázek – dotačních i nedotačních.

Z projektů, které se realizují to je např. vybavení učeben základní školy v Olbramovicích, obnova tří olbramovických rybníků, vybavení sokolovny v Heřmaničkách, zkvalitnění vybavení knihovny ve Voticích, intenzifikace čističky odpadních vod ve Voticích, odpočinkové místo u aleje republiky ve Voticích, záchrana střechy kostela v Arnoštovicích, oprava střechy a dovybavení sokolovny v Miličíně, vybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů ve Střezimíři, realizace odpočinkového místa v Mitrovicích, mobiliář zámecké kaple Odlochovice, vybavení společenského sálu v Ješeticích, v Neustupově se realizuje multifunkční hřiště, oprava hřbitovního oplocení ve Zvěstově, posílení vodárenské soustavy v Ratměřicích, zázemí místních spolků v Červeném Újezdě. 
Našimi společnými projekty jsou výstavba první etapy cyklostezky Votice, vytváření akčního plánu pro klima a energii, či realizace Místním akčním plánu vzdělávání v ORP Votice.   
Dotace pomáháme administrovat z ministerstva zemědělství, kultury, nebo pro místní rozvoj. Velkou část nám dotuje Středočeský kraj se svými výzvami. Pouštíme se i žádostí o dotace z evropských fondů 
Ve většině projektů jsme od začátku, od nápadu, přípravy a vybrání správného dotačního titulu. Následně ve spolupráci s jednotlivými starosty podáváme žádost o dotaci. Po samotné realizaci projektu pomáháme s vyúčtováním a případně následnou udržitelností.  
Koncem roku 2022 jsme měli 60 projektů ve fázi přípravy projektu nebo podané žádosti. Doufáme, že žádosti budou úspěšné. 


U nás to žijeAktuality

Zveme rodiče, učitelky i učitele na předpremiéru dvou epizod dokumentárního seriálu České televize JAK SE DĚLÁ DOBRÁ ŠKOLA za účasti scénáristy seriálu Tomáše Feřteka.
Místo konání: KINO Votice
Čas konání:    úterý 4. dubna 2023 18:00 hodin
Jak vypadá škola, kde se neznámkuje a kde nemají předměty a vyučovací hodiny? A jak škola, kde se musí umět vyrovnat s dětmi chudých rodin? Nebo škola, která je ve skutečnosti skautský oddíl maskovaný za víceleté gymnázium?
Na místě si vyberete, které školy vás zajímají a po promítání můžete ty ostatní probrat v diskusi se scenáristou seriálu Tomášem Feřtekem.
Účast žákyň i žáků vítána.

Přijďte se inspirovat, co je nového ve školství, případně se můžete zapojit do diskuse a sdělit svůj názor.

V kanceláři Mikroregionu Voticko jsme byli v roce 2022 aktivní a pomohli jsme našim členským obcím s dotačním managementem u 135 projektů. Zároveň bylo v roce 2022 administrováno 39 veřejných zakázek – dotačních i nedotačních.

Čtyři roky pomáhá spoluobčanům na Voticku koordinátorka sociální práce Petra Kocourková. Pomáhá sociálně vyloučeným lidem a lidem v nouzi, doprovází je na úřady, zprostředkovává jim sociální služby a dalšími způsoby řeší situace, v nichž se může ocitnout každý z nás. Spolupracuje také s pracovníky v sociálních službách a s obecními úřady. Koordinuje poskytování sociálních služeb na Voticku, z nichž většina (rodinné, občanské, psychologické poradny) je soustředěna v Komunitním centru v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Bav seAkce v mikroregionu