Mikroregion Votice

Aktuálně zORP Votice

ORP Votice se nachází v jižní části Středočeského kraje na hranici s krajem Jihočeským. Území ORP má v rámci České republiky polohu okrajové oblasti – tzv. vnitřní pohraničí. Nerovnoměrný vývoj (diskrepance) probíhá od konce 2. Světové války. Sídla jsou položena v kvalitním životním prostředí, chybí však pracovní příležitosti. V území je značný potenciál pro rekreační zázemí. Spádovým městem celé oblasti je město Votice (4 500 obyvatel). Území ORP Votice leží na silných tranzitních koridorech -  silnici I/3 spojující Prahu a České Budějovice a postupně modernizovaný železniční koridor Praha - České Budějovice. Území je ovlivňováno relativní blízkostí hlavního města Prahy – cca 60 km (denní dojížďka za prací, do škol, za kulturou). Území ORP je venkovského charakteru se správním centrem města Votice, kde žije zhruba třetina všech obyvatel ORP. Správní území ORP Votice patří mezi nejmenší a zároveň nejméně osídlené ORP v rámci celé ČR. Votice jsou obvodem zemědělského charakteru patřící mezi obvody s nejnižší hustotou zalidnění a nejnižším podílem městského obyvatelstva.

ORP Votice je tvořeno v rámci sledovaného území od roku 2005 celkem 15 obcemi, 146 místními částmi a 55 katastrálními územími. Statut města mají pouze Votice - přirozené spádové centrum

celého regionu. Obce Vrchotovy Janovice a Neustupov mají statut městyse. Ostatní zde nejmenované mají statut obce. Výměra pozemků činí cca 29 tis. ha. Hustota zalidnění oblasti se v posledních osmi letech pohybuje okolo 42 obyvatel na km².

 

ORP Votice se nachází na území dvou místních akčních skupin - MAS Posázaví (Vojkov, Vrchotovy Janovice, Olbramovice, Jankov, Ratměřice, Zvěstov, Votice, Neustupov, Miličín) a MAS Krajina srdce (Heřmaničky, Smilkov, Ješetice, Červený Újezd, Střezimíř, Mezno).