Mikroregion Votice

Sociální fond ORP Votice

Sociální fond ORP Votice byl iniciován v roce 2016 Odborem sociálních věcí MěÚ Votice, Mikroregionem Voticko a lokálním síťařem pro ORP Votice.

Hlavním motivem vzniku fondu byl princip solidarity - dosud na většinu sociálních služeb příspívalo město Votice a ostatní obce mikroregionu individuálně příspívaly na služby, které využívali jejich občané. Tím docházelo k navyšování administrativy spojené s žádostmi o příspěvek, a to jak pro obce, tak pro poskytovatele sociálních služeb. Na základě setkání s pokytovateli a starosty mikroregionu bylo zjišťováno využívání služeb občany ORP Votice. Následně byl ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ Votice a lokálního síťaře vytvořen dokument Minimální síť sociálních služeb, který definoval, jaké služby v území jsou potřebné a jaké budou podporovány.

V březnu 2017 se představitelé obcí dohodli, že společně založí sociální fond, který bude spravovat město Votice a ze kterého budou financovány registrované sociální služby působící na ORP Votice. Do tohoto fondu budou obce každoročně přispívat částku 28 Kč/obyvatele obce a prostřednictvím města Votice pak budou příspěvky rozesílány jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí Minimální sítě služeb ORP.

Výhody sociálního fondu ORP:

- uplatnění principu solidarity mezi všemi obcemi mikroregionu

- finanční zajištění a zejména zachování jednotlivých druhů sociálních služeb ,

- nedochází k přeplácení služeb nebo k neposkytnutí finanční podpory pro služby

- přehled o poskytovaných službách v jednotlivých obcích a přehled o počtu klientů

- odbourání zátěže obcím při administraci jednotlivých příspěvků v průběhu roku

- odbourání zátěže službám při administraci podávání žádostí o příspěvek na službu

 

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice final.pdf

Výdaje na Sociální fond ORP Votice.pdf