Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 18 z 20  > >>

Školní asistent v projektech OP VVV

MŠMT zveřejnilo přesnou specifikaci pracovní pozice školního asistenta včetně pravidel pro financování pro potřeby využití dané pozice v Operačním program Výzkum, věda, vzdělávání, ve výzvě Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Výklad pozice Školní asistent

Semináře NIDV k šablonám

Podpora MŠ a ZŠ - akreditované semináře

Národní institut dalšího vzdělávání zveřejnil své aktivity v podobě akreditovaných seminářů zaměřených na podporu MŠ a ZŠ formou zjednodušených projektů. Z těchto seminářů si mohou snadno školy poskládat své šablony. Další informace o kurzech budou následovat.

Seznam aktivit NIDV

Klub Sibiř -bezpečný a smysluplně trávený volný čas

Ve Voticích funguje nízkoprahový klub Sibiř pro děti

Votice mají svou bezplatnou dluhovou poradnu

Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci.

Bojíme se posledních přání?

Na Voticku nově působí RUAH o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí.

MŠMT vyhlásilo 23. 6. výzvu k šablonám MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha. Přijatelné výdaje mohou vzniknout od 1. 8. 2016, žádost může být podaná o 30 dní později od zahájení projektu.

Znění výzvy

Seznam šablon

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

S dotazy na zpracování žádosti se můžete obracet na tým Mikroregionu Voticko.

Žádost o dotaci na Místní akční plány schválena

Dne 9.6. 2016 schválila Výběrová komise Řídícího orgánu OP VVV dotaci na projekt Místního akčního plánu rovzoje vzdělávání v ORP Votice.

Dobré zprávy jsou, že požadováná částka, tedy 2 161 040 Kč nebyla komisí krácena. Tedy projekt pokračuje od 01.05.2016 a bude trvat 20 měsíců.

Bojíme se posledních přání?

Na Voticku nově působí RUAH o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí.