Mikroregion Votice

Úřední deska

Stránka 1 z 2  > >>

Závěrečný účet 2021 - schválený, přílohy 2. část výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021.pdf výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021.pdf
Závěrečný účet 2021 - schválený, přílohy příloha k účetní závěrce k 31.12.2021.pdf rozvaha k 31.12.2021.pdf
Závěrečný účet 2021 - schválený Závěrečný účet 2021- schválený (1).pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko za rok 2021.pdf
Rozpočet 2022 schválený Schválený rozpočet na rok 2022.pdf Střednědobý výhled rozpočtu.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové opatření č. 5.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 3.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 2.pdf
Závěrečný účet 2020 - schválený Schválený závěrečný účet 2020.pdf přílohy Záverečného účtu 2020.pdf
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 1.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové opatření č. 5.pdf