Mikroregion Votice

Dopravní obslužnost

Mikroregion Voticko ve spolupráci s jednotlivými obcemi a zainteresovanými subjekty usiluje o optimalizaci veřejné autobusové dopravy. V rámci jednání se snažíme o:

  • zavedení pravidelné veřejné dopravy k rychlíkům – Votice – Olbramovice (žel. stanice)
  • propojení Středočeského a Jihočeského kraje, eliminace nelogičností vyplývajících ze závazků jednotlivých krajů
  • optimalizaci a koordinaci časů jednotlivých spojů
  • doplnění chybějících spojů (zejména dopoledních – k lékařům a zpět)
  • preferovat zavedení malokapacitních autobusů v rámci zajištění dopravní obslužnosti regionu
  • být součástí Středočeské integrované dopravy


Obce mikroregionu Voticko jsou členy dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Jedním z jeho místopředsedů je v současné době Jiří Slavík, starosta města Votice.