Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Podívejte se s námi zpátky do minulosti a připomeňte si projekty, které mikroregion, tehdy ještě pod názvem Mikroregion Džbány, realizoval v letech 2000–2006. 
Snad vás nepřekvapí, že některé projekty, které byly realizovány právě v počátcích činnosti mikroregionu, trvají navzdory několikaleté udržitelnosti, dané podmínkami dotací, dodnes, byť s obměnami. Osvědčily se a my jsme si na ně rádi zvykli…

18. ledna to bylo 21 let, co byl oficiálně založen Mikroregion Džbány, svazek obcí, předcházející dnešnímu Mikroregionu Voticko.
Zamýšlenou připomínku kulatého výročí loni překazila pandemie covid-19. Naplánovaná byla inspirativní exkurze do obcí, kde se podařilo zrealizovat zajímavé projekty a prezentační aktivity z činnosti mikroregionu. Věříme, že alespoň část plánovaných aktivit k dvacetinám dobrovolného spolku obcí se uskuteční v letošním roce. Zatím se s námi pojďte ohlédnout za minulostí Mikroregionu Džbány, za počátky meziobecní spolupráce na Voticku. Průvodcem nám bude první pečovatel–poradce (manažer) mikroregionu Zdeněk Sedláček.

Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

 

Bav seAkce v mikroregionu