Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Trávník na fotbalovém hřišti zůstal po celou sezonu k radosti ratměřických Šelem zelený! Pomohla nová automatická závlaha. Díky novému stroji pro lesní práce je obec Mezno soběstačnější při hospodaření v obecních lesích. 

 Kancelář Mikroregionu Voticko pomáhá obcím s přípravou projektů z nejrůznějších oblastí a administrací žádostí o dotace z mnoha fondů. V letošním roce pomohly dotační peníze například s opravou kapliček na Lysé u Votic a ve Velkých Heřmanicích, s obnovou pomníku padlým v Neustupově nebo hřbitovního plotu v Červeném Újezdě.

Zástupci obcí Mikroregionu Voticko schválili na svém posledním zasedání 13. října v Jankově Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP), kterým se Voticko zavazuje do roku 2030 let snížit emise CO2 ve všech provozech na katastrálním území zapojených obcí o nejméně 40 % (od roku 2018) a také zmírnit dopady změn klimatu. Do roku 2050 si mikroregion stanovil cíl dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy čisté nulové emise uhlíku. Akční plán přináší konkrétní návrhy jak pozitivních změn dosáhnout.

Bav seAkce v mikroregionu