Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 20  > >>

Řídící výbor zasedne 23. 10. 2019

Další zasedání Řídícího výboru MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Votice se sejde ve středu 23. října od 13,30 hodin ve votickém klášteře.

Program jednání:

Na programu budou následující témata:

1. Schválení a zařazení MŠ Heřmaničky do MAP II
2. Schválení akčního plánu 201/2020 a aktualizace strategického rámce s investičními prioritami
3. Informace z jednání pracovních skupin a implementačních aktivit
4. Šablony (čerpání šablon II, příprava na šablony III)

Následně proběhne jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti s tématy:

1. Informace o činnosti konzultanta pro inkluzi
2. Informace o nových službách v Komunitním centru Voticka
3. Informace ze škol v rámci inkluzivního vzdělávní

Zveme na schůzku pracovní skupiny Matematická gramotnost

Nová koordinátorka PS Matematická gramotnost Jana Bienerová zve své kolegy učitele 1.stupně na první pracovní schůzku ve školním roce 2019/2020, které se uskuteční v úterý dne 22. 10. 2019 od 14:00 v budově MěÚ Votice.

 

Čtenářská gramotnost na Voticku se rozjela správným směrem

Koordinátorka čtenářské gramotnosti Eva Křížková shrnuje oblast rozvoje čtenářstí ve školách v ORP Votice.

 

Jaké bylo počasí na České Sibiři v létě 2019?

Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy opět správný čas trošku letošní léto zhodnotit. Bylo suché, teplé, horké, či snad chladnější a deštivější než léta předchozí?
Abychom mohli objektivně zhodnotit léto 2019, poslouží nám k tomu data z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 8 let.

Mezno slaví 550 let od první dochované písemné zmínky

V sobotu 14. září oslaví nejjižnější obec Mikroregionu Voticko a Kraje blanických rytířů, obec Mezno, 550 let od první dochované písemné zmínky. Zastupitelstvo obce zve na celodenní program, a to nejen rodáky a sousedy z Mezna a všech jeho místních částí, ale všechny, kteří by rádi poznali tuto obec na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje.

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Odpady, organizační změny a doprava na zasedání Mikroregionu Voticko

Ve středu 29. května se v obřadní síni městského úřadu ve Voticích uskutečnilo zasedání Mikroregionu Voticko spojené se setkáním starostů ORP Votice. Z bohatého programu vypíchněme řešení smluvního zajištění svozu odpadů, organizační změny na MěÚ Votice, dopravní obslužnost nebo dotace.

Představitelé Votic nepovažují investice do silnice I/3 za zbytečné

Silnice první třídy číslo tři. Nebo také mezinárodní silnice E55. Právě to je velice rušná silniční komunikace s dvojím označením, která prochází kolem Votic. Každý, kdo tuhle silnici, přezdívanou i jako silnice smrti, někdy jel, ví, jak extrémně je tato spojnice dopravou zatížena. A tak to bude bezpochyby až do zprovoznění dálnice D3 z Prahy na jih Čech.