Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 21  > >>

Mateřské školy MAP Voticko prošly výukovým programem zaměřeným na programování

Během měsíce října a první poloviny listopadu proběhla výuka programování robotické hračky Bee-bot v sedmi mateřských školách - Heřmaničky, Miličín, Votice, Jankov, Ratměřice, Olbramovice, Vrchotovy Janovice na území Mikroregionu Voticka. Programování se zúčastnilo celkem 185 dětí z MŠ a 12 žáků ze ZŠ Votice, Smetanova. Bee-boti byli zakoupeni z finančních prostředků Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice.

Fórum cestovního ruchu Kraje blanických rytířů – podaná ruka nejen pro podnikatele v cestovním ruchu

V úterý 26. listopadu od 10 hodin se ve Společenském domě ve Zvěstově uskuteční Fórum cestovního ruchu, na které jsou zváni podnikatelé v cestovním ruchu, zástupci obcí a neziskových organizací, informačních center, turistických cílů a další zájemci z odborné i laické veřejnosti, kteří mají zájem dozvědět se o aktivitách destinační organizace a diskutovat o turistické nabídce v Kraji blanických rytířů.

Rodinné centrum Radost z Tábora bude fungovat i ve Voticích

Komunitní centrum Voticka zaštítí od listopadu další službu, která bude zaměřená na ohrožené rodiny s dětmi.
Nová služba najde své místo v Klášteře sv. Františka s Assisi již od listopadu a zařadí se tak do rozšiřující sítě sociálních a návazných služeb pro občany Voticka.
Rodinné centrum Radost tak posílí centrum služeb ve votickém klášteře, kde již působí Občanská poradna, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a své zázemí má v klášteře i koordinátorka sociálních služeb.

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3

Řídící výbor a PS pro rovné příležitosti zasedaly 23. 10. ve votickém klášteře

Informace z činnosti pracovních skupin a z realizace implementačních aktivit zazněly pro členy ŘV na jeho zasedání 23.10. 2019. Setkání se zúčastnil konzultant pro inkluzi Jan Kolář, který působí od září 2019 na 4 školách v ORP Votice a informoval o rozjezdu této nové aktivity MAPu. Další nově představenou aktivitou byl program Robotika v MŠ, kterou prezentovala lektorka Jana Slabá Janoutová. Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP a Akčního plánu na školní rok 2019/20. Do MAPu byla také nově začleněna MŠ Heřmaničky. V závěru ředitelé diskutovali o proběhlých návštěvách ČŠI

Listopadové setkání PS ČG bude na téma Sametová revoluce

Další setkání skupiny čtenářské gramotnosti se uskuteční ve středu 6. listopadu od 14:00 hodin. Toto setkání je určeno pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ a bude se věnovat tématu Sametové revoluce a tomu, jak toto téma zajímavým způsobem a s ohledem na čtenářství zpřístupnit dětem.
Zdroje pro tento výukový materiál připravily knihovny ve Voticích, Sedlčanech a Příbrami. Jedná se o velmi zajímavé zdroje různého charakteru, které jsou doplněny o didaktické materiály pro učitele. Učitel může využít pouze tyto přiravené materiály nebo celé zpracované hodiny a tím obohatit toto téma a podat je dětem zajímavou formou. Některé postupy je možné použít i při výuce jiných témat.

 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost se sešla 2. října

Ve votické knihovně se pro letošní školní rok rozběhla činnost PS Čtenářská gramotnost v rámci MAP v ORP Votice. Mottem schůzky bylo Sdílíme pozitivní zkušenosti, o které se podělily paní učitelky Jana Bienerová a Jany Holubová. Jejich kolegyně se tak dozvěděly, jak zajímavě podat klasickou literaturou a jak vytvořit zajímavou hodinu při čtení čítankového textu.  Poté Eva Zirhutová představila jednoduchou, ale velmi elektivní metodu rozvíjející dovednost klást otázky k obrázku nebo textu a odpovídat na otázky. Na závěr koordinátorka Eva Křížková seznámila paní učitelky s vhodnými novinkami na knižním trhu. 

Učitelky mateřských škol pracovaly s mikroskopy

V návaznosti na semináře, které pro školky v ORP Votice realizuje koordinátorka polytechniky a EVVO Anna Zamazalová se pedagogové MŠ seznámili s metodami práce s mikroskopem. Zasedací místnost Mikroregionu Voticko se ve středu 16. září proměnila v odbornou učebnu a mohly padat dotazy typu: Je kapka vody z kaluže jen bláto nebo se tam skrývá život? Proč jehličí voní? Jak vypadá mravenec zblízka? 

Zástupci zřizovatelů se sešli na semináři v klášteře

Miroslav Hřebecký byl lektorem semináře pro zřizovatele škol, který se konal v pátek 13. září ve votickém klášteře. Tématem setkání byla role obce ve vzdělávacícm procesu, vztah zřizovatel a vedení školy i možnosti komunikace starosty s veřejností a rodiči. s ohledem na to, jak se proměňuje objednávka společnosti na vzdělávání.

Robotiku poprvé okusí děti v MŠ Miličín

Nový program pro děti MŠ představí lektorka Jana Slabá Janoutová ve školce v Miličíně. Programováním robotické hračky Bee-bot bude u dětí rozvíjet logické myšlení a digitální gramotnost. Program si zdarma v rámci tvorby MAPu mohou objednat i ostatní zapojené školky v regionu.

Kontakt: Jana Slabá Janoutová 721 867 104