Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 3 z 24  > >>

Hlasujte pro podporu projektů obcí a mikroregionu!

Středočeský kraj rozděluje v letošním roce celkem 50 mil. Kč na participativní projekty. O jejich pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje počet hlasů veřejnosti. Hlasovat je možné prostřednictvím stránek https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/, kde je i průběžné pořadí projektů. Hlasujte pro podporu projektů obcí a mikroregionu.

Děkujeme za Vaši podporu!

Hlasovat je možné do 15. 6. 2020.

Integrace veřejné dopravy na Voticku je připravena, ale musí být odložena

IDSK Středočeského kraje spolu s vedením obcí v ORP Votice připravili nové schéma linek i změnu jenotlivých jízdních řádů autobusů, které budou jezdit na Voticku po zaintegrování s Pražskou integrovanou dopravou. Bohužel současný nouzový stav původní termín spuštění nového systému 16. 5. 2020 odsouvá. Termín realizace tak bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice.

Všechny důležité informace o integraci dopravy na Voticku, včetně návrhu nových autobusových linek, najdte na www.pid.cz

Upozornění na omezený provoz Komunitního centra Voticka a provozu sociálních služeb na Voticku

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je od 18. 03. 2020 do odvolání omezen provoz služeb v Komunitním centru Voticka, které je provozováno v klášteře ve Voticích. Přinášíme i informace o fungování dalších poskytovatelů sociálních služeb v Mikroregionu Voticko a důležité kontakty.

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Svět pod lupou rozjíždí 4. sérii

Ruční papír vlastnoručně

Rozeběhl se čtvrtý program ze série Svět pod lupou, který pro mateřské školy v mikroregionu zajišťuje MAP Voticko.

Děti se seznámí s výrobou, využitím a dalším zpracováním papíru. Co se děje s papírem dál, když se vyhodí do modré popelnice? Proč máme s papírem šetřit? Kromě odpovědí na otázky si sami vyrobí vlastní list papíru, který si podle své fantazie i ozdobí. Překvapením nejen pro paní učitelky je, kolik vody se při takové výrobě spotřebuje. To už je jen krůček k otázkám typu: Když budu šetřit papírem, budou mít ryby víc vody v rybníku?

Výroba papíru děti zaujala. Počáteční nechuť sáhnout do vany s namixovanou papírovinou přemohla touha vyrobit si vlastní ozdobený papír. Zlaté české ručičky nevymizí

Jak postupuje integrace veřejné dopravy na Voticku?

Na úvodní jednání o integraci dopravy na Voticku v prosinci 2019 navázaly schůzky zástupců obcí řešící dopravní obslužnost východní a severní části našeho regionu. 

Starostové obcí Mikroregionu Voticko vyzdvihují u všech tří jednání jejich pozitivní duch, snahu Integrované dopravy Středočeského kraje vyjít vstříc často komplikovaným a protichůdným požadavkům a v neposlední řadě i po odborné stránce kvalitně připravené materiály k jednání. Úspěchem bylo i pochopení faktu, že není možné vyhovět všem požadavkům a že v regionu není k dispozici neomezený počet kilometrů a také řidičů autobusů.

 

Klášterní zahrada ve Voticích – aby tu byla radost žít

Nadace Via vyhlašuje každoročně dotační program „Místo, kde žijeme“, prostřednictvím něhož rozděluje třem projektům v rámci celé ČR 1,5 mil. Kč na plánování a realizaci veřejného prostoru. Spolek za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi zpracoval žádost o dotační prostředky, díky níž se nám podařilo postoupit do finálního kola společně s dalšími sedmi projekty. Byli jsme moc rádi, že jsme v únoru v klášteře a v klášterní zahradě mohli přivítat část komise složenou ze zástupců Nadace Via, která vybere celkem 3 projekty, které podpoří.

Řídící výbor zasedne 5. 2. 2020

Další zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Votice se uskuteční ve středu 5. 2. od 14 hodin ve votickém klášteře. Na programu je mmj. diskuze o stavu a podpoře rozvoje digitálních gramotnosti na votických školách a iniciace pracovní skupiny na toto téma. Dále budou členové ŘV informování o činnosti konzultanta pro inkluzi či rozvoji čtenářské gramotnosti v rámci MAP a její ukotvení ve vzdělávacích plánech škol.

Rozpočtové opatření č. 4

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu