Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 27  > >>

Nejrozsáhlejším projektem, který manažerka Lucie Krubnerová dosud řešila, bylo oživení areálu bývalého votického kláštera

Lucie Krubnerová pracuje od roku 2013 jako manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Za takřka osm let řešila stovky úspěšných dotačních akcí jak pro město Votice, obce mikroregionu, tak pro spolky a další žadatele. Asi nejrozsáhlejším projektem, na kterém pracovala, byl projekt řešící oživení areálu bývalého kláštera sv. Františka z Assisi. „Do jeho podoby se promítlo řízení a administrace patnácti různých samostatných dotačních akcí, kdy každá měla jiná pravidla, termíny, požadavky a návaznosti. Na realizaci se pak podílely desítky lidí,“ říká Lucie Krubnerová.

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Mikroregion představil starostům dotační možnosti pro letošní rok. Hovořilo se také o cyklostezce

Poslední březnové odpoledne se starostové Mikroregionu Voticko setkali na svém letošním druhém jednání. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se členská schůze uskutečnila on-line. Starostové získali informace o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, aktuální informace ze sociální oblasti, školství, krizového řízení nebo o dotačních možnostech pro projekty svých obcí. 

„Každý projekt je něčím výjimečný a nejde ani tak o finanční náročnost,“ říká manažerka Mikroregionu Voticko Eliška Melicharová

VOTICKO V posledních dvou číslech jsme se ohlédli za počátky meziobecní spolupráce, za kterými stál Mikroregion Džbány. Od roku 2001 až do roku 2007 stál za většinou projektů manažer Zdeněk Sedláček. Díky úspěšným žádostem o dotace se podařilo vyznačit cyklotrasy, osadit turisticky zajímavá místa informačními tabulemi, pomoci obcím s pořízením webových stránek, zřídit informační centrum ve Voticích, opravit vybrané drobné sakrální památky, obnovit dětská hřiště nebo zřídit výstavní expozice ve Voticích a v Jankově.
V roce 2007 vystřídala Zdeňka Sedláčka v pozici manažerky mikroregionu Eliška Melicharová, tehdy ještě Zemanová. Požádali jsme Elišku, s níž se můžete v kanceláři mikroregionu setkávat i dnes, aby zavzpomínala, jaké projekty realizoval mikroregion a obce v dalším období.

Starostové a starostky dostali informace o dotačních příležitostech pro rozvoj svých obcí

Schválení příspěvků do Sociálního fondu, přijetí dotací z Participativního rozpočtu Středočeského kraje, zpoplatnění cenových marketingů – služby, poskytované kanceláří mikroregionu obcím a dalším žadatelům o dotace – to byly hlavní body programu setkání starostů a starostek Mikroregionu Voticko. Vzhledem k epidemiologické situaci se jednání konalo on-line. Ve středu 24. února odpoledne se ke zhruba dvouapůlhodinovému jednání připojilo třináct představitelů obcí a zaměstnanci kanceláře mikroregionu.

Webináře aneb vysíláme z MAPu

V rámci MAPu Vás zveme na cyklus webinářů na zajímavá témata, která Vám představí naši vedoucí pracovních skupin.

Zde najdete program na březen 2021 Webináře MAP - duben

 

Na semináře je možné se vždy připojit tímto odkazem (stačí otevřít ve webovém prohlížeči):

Odkaz k přihlášení

 

První projekty mikroregionu pomohly s rozvojem turistických tras i opravou památek

Podívejte se s námi zpátky do minulosti a připomeňte si projekty, které mikroregion, tehdy ještě pod názvem Mikroregion Džbány, realizoval v letech 2000–2006. 
Snad vás nepřekvapí, že některé projekty, které byly realizovány právě v počátcích činnosti mikroregionu, trvají navzdory několikaleté udržitelnosti, dané podmínkami dotací, dodnes, byť s obměnami. Osvědčily se a my jsme si na ně rádi zvykli…

Obce na Voticku spolupracují už dvě desetiletí

18. ledna to bylo 21 let, co byl oficiálně založen Mikroregion Džbány, svazek obcí, předcházející dnešnímu Mikroregionu Voticko.
Zamýšlenou připomínku kulatého výročí loni překazila pandemie covid-19. Naplánovaná byla inspirativní exkurze do obcí, kde se podařilo zrealizovat zajímavé projekty a prezentační aktivity z činnosti mikroregionu. Věříme, že alespoň část plánovaných aktivit k dvacetinám dobrovolného spolku obcí se uskuteční v letošním roce. Zatím se s námi pojďte ohlédnout za minulostí Mikroregionu Džbány, za počátky meziobecní spolupráce na Voticku. Průvodcem nám bude první pečovatel–poradce (manažer) mikroregionu Zdeněk Sedláček.

Prostřednictvím Mikroregionu Voticko bylo loni požádáno o takřka devadesát dotací

Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

 

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5