Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 29  > >>

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Závěrečný účet 2020 - schválený

Závěrečný účet 2020 - schválený

Seniorská obálka pomáhá (nejen) seniorům při záchraně života. Už ji máte?

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Klášter sv. Františka hostil starosty i členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Mikroregion není jen území. Jsou to hlavně lidé, společné zájmy a ochota spolupracovat

Třináctým rokem je starosta Ratměřic Viktor Liška předsedou Mikroregionu Voticko. S dobrovolným svazkem obcí, tehdy ještě pod názvem Mikroregion Džbány, začal spolupracovat v roce 2006, když se stal ratměřickým starostou. V roce 2008 pak nahradil ve funkci dosavadního předsedu mikroregionu Daniela Štěpánka z Bystřice, který se téhož roku stal krajským zastupitelem.
„Tehdy šlo hlavně o čestnou funkci, kterou jsem vykonával při zaměstnání – práci na obecním úřadě v Ratměřicích. Od roku 2013 jsem v kanceláři mikroregionu zaměstnán a moje funkce je převážně manažerská a koordinační,“ vysvětluje Viktor Liška.

Nejrozsáhlejším projektem, který manažerka Lucie Krubnerová dosud řešila, bylo oživení areálu bývalého votického kláštera

Lucie Krubnerová pracuje od roku 2013 jako manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Za takřka osm let řešila stovky úspěšných dotačních akcí jak pro město Votice, obce mikroregionu, tak pro spolky a další žadatele. Asi nejrozsáhlejším projektem, na kterém pracovala, byl projekt řešící oživení areálu bývalého kláštera sv. Františka z Assisi. „Do jeho podoby se promítlo řízení a administrace patnácti různých samostatných dotačních akcí, kdy každá měla jiná pravidla, termíny, požadavky a návaznosti. Na realizaci se pak podílely desítky lidí,“ říká Lucie Krubnerová.

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Mikroregion představil starostům dotační možnosti pro letošní rok. Hovořilo se také o cyklostezce

Poslední březnové odpoledne se starostové Mikroregionu Voticko setkali na svém letošním druhém jednání. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se členská schůze uskutečnila on-line. Starostové získali informace o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, aktuální informace ze sociální oblasti, školství, krizového řízení nebo o dotačních možnostech pro projekty svých obcí. 

„Každý projekt je něčím výjimečný a nejde ani tak o finanční náročnost,“ říká manažerka Mikroregionu Voticko Eliška Melicharová

VOTICKO V posledních dvou číslech jsme se ohlédli za počátky meziobecní spolupráce, za kterými stál Mikroregion Džbány. Od roku 2001 až do roku 2007 stál za většinou projektů manažer Zdeněk Sedláček. Díky úspěšným žádostem o dotace se podařilo vyznačit cyklotrasy, osadit turisticky zajímavá místa informačními tabulemi, pomoci obcím s pořízením webových stránek, zřídit informační centrum ve Voticích, opravit vybrané drobné sakrální památky, obnovit dětská hřiště nebo zřídit výstavní expozice ve Voticích a v Jankově.
V roce 2007 vystřídala Zdeňka Sedláčka v pozici manažerky mikroregionu Eliška Melicharová, tehdy ještě Zemanová. Požádali jsme Elišku, s níž se můžete v kanceláři mikroregionu setkávat i dnes, aby zavzpomínala, jaké projekty realizoval mikroregion a obce v dalším období.

Starostové a starostky dostali informace o dotačních příležitostech pro rozvoj svých obcí

Schválení příspěvků do Sociálního fondu, přijetí dotací z Participativního rozpočtu Středočeského kraje, zpoplatnění cenových marketingů – služby, poskytované kanceláří mikroregionu obcím a dalším žadatelům o dotace – to byly hlavní body programu setkání starostů a starostek Mikroregionu Voticko. Vzhledem k epidemiologické situaci se jednání konalo on-line. Ve středu 24. února odpoledne se ke zhruba dvouapůlhodinovému jednání připojilo třináct představitelů obcí a zaměstnanci kanceláře mikroregionu.