Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 26  > >>

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024

Rozpočet 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021.

Díky ROPu Střední Čechy „přiteklo“ do Votic celkem téměř 93 milionů korun

Klášter, Komenského náměstí, Pražská ulice, základní umělecká škola, školka, kino a knihovna dostaly v posledních letech novou podobu díky rekonstrukci nebo revitalizaci. Celkem 92 miliony 576 tisíci korunami pomohl Voticím realizovat těchto sedm finančně nákladných projektů Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ).

Vedoucí pracovních skupin MAP se sešli online

I vedoucí pracovních skupin našeho MAPu se museli naučit vést pracovní skupiny online. Každý z nich si poradil a většinově využil aplikaci Microsoft Teams. Realizační tým MAPu nabídl vedoucím pracovních skupin možnost využití paní učitelky ze ZŠ Miličín, která nabízí seminář Jak vést hodinu online a jak pracovat se zdroji informací.

Pracovní skupina digitální gramotnosti nabírá v pandemii na důležitosti

Ve středu 18. 11. 2020 proběhla online schůzka Digitální gramotnosti mikroregionu Voticko. Členové pracovní skupiny porovnávali distanční výuku na jaře a na podzim, jaké online komunikační nástroje jsou používány pro distanční výuku, a také mapovali  IT vybavenost jednotlivých škol a zda mají školy k dispozici počítače, které mohou půjčovat žákům, které nemají dostatečné vybavení. Dále členové diskutovali změnu ve vyučování informatiky od roku 2021, kdy bude kladen větší důraz na prolínání IT do ostatních předmětů.

Zapojte se do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Voticko

Místní akční skupina Voticko připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro následující programové období 2021–2027. Strategie popíše aktuální stav regionu, zanalyzuje jeho skutečné potřeby a navrhne, jakým směrem se bude území rozvíjet.

Dobrovolné svazky obcí ve Středočeském kraji mají vlastní asociaci se sídlem ve Voticích

Podpora rozvoje meziobecní spolupráce, hájení zájmů dobrovolných svazků obcí a aktivní spolupráce s institucemi s krajskou a regionální působností – to jsou hlavní důvody vzniku Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Asociace byla založena jako neziskový spolek v úterý 20. října šesticí dobrovolných svazků obcí – Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram, Sdružením obcí Sedlčanska, Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Voticko, DSO Mikroregion Čáslavsko, Svazkem obcí CHOPOS a DSO Mikroregion Hořovicko. 

Zámek Zvěstov získal krajskou finanční injekci

Dalších 5 598 340 korun získala Obec Zvěstov na obnovu zámku ve Zvěstově. V pondělí 3. srpna o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. Zvěstovský projekt „Dokončení I. etapy celkové obnovy zámku” je jedním ze sedmi projektů podpořených z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek vhodných pro společenské využití.

Nová Lesní stezka ve Vojkově láká k podzimním procházkám

I kousek od poměrně rušné silnice lze díky dobrému nápadu vytvořit místo, kam se budete rádi vracet opakovaně a v každém ročním období  vás dokáže něčím překvapit. Řeč je o nové Lesní stezce Vojkov. Navazuje na lipovou alej, kterou projdete od vojkovského špýcharu k rybníku Svatý Jan. Stezka zpřístupňuje okolí rybníka Svatý Jan a nenásilně upozorňuje na dvě místní zajímavosti – mohutný památný strom dub letní a výklenkovou kapli sv. Jana Nepomuckého.