Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 23 z 26  > >>

Na cyklostezku Votice – Bystřice se začne vytvářet studie proveditelnosti

Prvním krokem k vybudování cyklostezky, která bude mezi Voticemi a Bystřicí využívat opuštěných úseků drážního tělesa, je vytvoření studie proveditelnosti. Mikroregion Voticko společně s Městem Bystřicí proto zadal poptávkové řízení na zpracování takové studie, která bude jasným podkladem pro trasování patnáctikilometrové cyklostezky a pro její stavební provedení, etapizaci díla i financování. Vítězem výběru se stala firma Grant & Project partners, s.r.o. z Prahy, která předložila nabídkovou cenu 181 500 Kč.

Se starosty obcí ORP Votice se sejde hejtman Středočeského kraje

Ve středu 3. srpna navštíví město Votice hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera, aby se ve 13 hodin v reflektáři kláštera sv. Františka s Assisi sešel se zástupci samospráv ve správním obvodu ORP Votice. Pan hejtman bude informovat o připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a další důležité informace předají představitelé jednotlivých odborů krajského úřadu - dopravy, životního prostředí, sociálních věcí a školství. Po diskuzi mezi obcemi a vedením kraje bude následovat členská schůze Mikroregionu Voticko. Program

Seminář k Individuálním vzdělávacím plánům

V pondělí 29. 8. se v ZŠ Jankov uskuteční seminář Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán s lektorkou Š. Sohrovou. Cílem vzdělávacího semináře je umět vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) jako všestrannou smlouvu s jasnými právy a povinnostmi všech zúčastněných stran (rodič, učitel, žák) tak, aby odpovídal aktuální legislativě. Více na poradnaprodeti.cz

Seminář spoluorganizuje Mikroregion Voticko v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání a je pro účastníky zdarma. Kapacita je 22 účastníků.

V případě zájmu se můžete přihlásit do 22. 8. - pozvánku s přihláškou naleznete zde.

Ve Zvěstově vznikne šest pečovatelských bytů


Díky získané dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj vznikne v příštím roce šest pečovatelských bytů pro starší obyvatele příp. pro lidi se zdravotním postižením v centru obce Zvěstov. Celkové náklady na rekonstrukci objektu č. p. 53 činí cca 5,5 mil. Kč, z čehož získaná dotace prostřednictvím kanceláře Mikroregionu Voticko činí 3,6 mil. Kč. V letošním roce proběhnou demoliční a stavební práce. První obyvatelé se mohou na nové bydlení těšit na podzim příštího roku. Stavební práce provádí Stavební firma Pazdera z Vlašimi.
 

První výsledky revize dopravní obslužnosti na Voticku

Jedním z nejdůležitějších společných zájmů obcí Mikroregionu Voticko je revize dopravní obslužnosti správního území  ORP Votice. Proto začali jejich představitelé v posledních měsících aktivněji prosazovat své zájmy v rámci dobrovolného svazku obcí BENE-BUS a navíc oslovili ke spolupráci vedení Středočeského kraje a odbor dopravy jeho Krajského úřadu i zástupce veřejných dopravců. Na pracovních schůzkách zástupci obcí Voticka diskutovali nejpalčivější otázky veřejné autobusové dopravy v regionu, tj. pravidelnou autobusovou linku do rychlíkové stanice v Olbramovicích a nedostatečnou obslužnost škol, lékařů, služeb a zaměstnavatelů ve Voticích. Jednotlivé obce navrhovaly změny v jízdních řádech s cílem optimalizovat příjezdy a odjezdy ze svých sídel do města Votic a dále směrem do větších měst a Prahy.

Nejčastější otázky a odpovědi ke zpracování Šablon

V přiloženém souboru naleznete odpovědi na otázky, které řeší zpracovatelé žádostí o podporu MŠ a ZŠ formou zjednodušených projektů. Jde o praktické návody k vytvoření projektové žádosti.

Nejčastější otázky a odpovědi k Šablonám

Školní asistent v projektech OP VVV

MŠMT zveřejnilo přesnou specifikaci pracovní pozice školního asistenta včetně pravidel pro financování pro potřeby využití dané pozice v Operačním program Výzkum, věda, vzdělávání, ve výzvě Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Výklad pozice Školní asistent

Semináře NIDV k šablonám

Podpora MŠ a ZŠ - akreditované semináře

Národní institut dalšího vzdělávání zveřejnil své aktivity v podobě akreditovaných seminářů zaměřených na podporu MŠ a ZŠ formou zjednodušených projektů. Z těchto seminářů si mohou snadno školy poskládat své šablony. Další informace o kurzech budou následovat.

Seznam aktivit NIDV

Klub Sibiř -bezpečný a smysluplně trávený volný čas

Ve Voticích funguje nízkoprahový klub Sibiř pro děti

Votice mají svou bezplatnou dluhovou poradnu

Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci.