Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 30 z 34  > >>

Setkání starostů Mikroregionu Voticko

Ve středu 21. září 2016 se v obřadní síni Městského úřadu ve Voticích od 14:00 hod. uskuteční úvodní setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb (CSS).

Setkání starostů je veřejné. Zúčastnit se jej mohou občané členských obcí svazku, zástupci odborné veřejnosti i zájmových organizací a zapojit se tak do debat o dalším rozvoji území našeho mikroregionu.

Uzavírka okružní křižovatky u OD LIDL od 5. 9. do 5. 10. 2016

Uzavírka okružní křižovatky  

u OD Lidl od 5.9. do 5. 10. 

2016

Pomůcka MŠMT pro předkládání Šablon

Řídicí orgán OP VVV zveřejňil dne 22. srpna 2016 dokument Příklady dobré praxe, který je pomůckou pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Dokument ke stažení

Ve Zvěstově staví dům s pečovatelskou službou i nové chodníky

Čilou stavební činnost mohou ve své obci sledovat od poloviny srpna obyvatelé Zvěstova. Do fáze realizace se totiž dostaly dva velké projekty obecního zastupitelstva – výstavba domu s pečovatelskými byty a vybudování chodníku podél silnice II. třídy. Obě akce byly důkladně a dlouhodobě ze strany vedení obce připravovány až do fáze podání žádosti o dotaci. I shánění financí bylo úspěšné, takže se občané v nejvýchodnější obci Mikroregionu Voticko mohou těšit na zlepšení infrastruktury svého bydliště.

MMR vyhlásilo výzvu - Infrastruktura základních škol

Dne 17. srpna  vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu "Infrastruktura základních škol" , specifická pravidla pro žadatele naleznete zde Pravidla pro žadatele

V Miličíně zahájili tvorbu Programu rozvoje obce

Setkání se zástupci občanských spolků z Miličíně a jeho osad v pondělí 8. srpna bylo prvním krokem k získání názorů veřejnosti na směřování své obce v blízké budoucnosti. Zastupitelé v Miličíně totiž schválili tvorbu Programu rozvoje obce na roky 2017 – 2022 a rozjeli tak proces zpracování analýzy současného stavu i zmiňovaného zjišťování povědomí a názorů svých občanů. Výsledkem by měl být návrh cílů a potřebných realizovatelných aktivit obce v podobě akčního plánu a katalogu plánovaných akcí na uvedené období.

Turistické informační centrum Voticka

V přirozeném centru Mikroregionu Voticka na Komenského náměstí ve Voticích v budově Staré radnice naleznete Turistické infocentrum, kde získáte nejaktuálnější informace o turistické a kulturní nabídce Voticka a okolí.

www.mesto-votice.cz

           

Akce - Letiště Nesvačily - Letecký den 28. 8. a Nesvačilské podívání 10.9.

Letiště Benešov se otevírá veřejnosti – zve na prohlídky i letecký den

Letiště Benešov, které leží mezi Bystřicí a Nesvačily na Benešovsku, se ještě více otevírá široké veřejnosti. Během léta zpřístupní informační místo, kde návštěvníci získají základní informace o letišti, na objednávku pro zájemce uspořádá exkurze a připravuje také tradiční letecký den. Brzy přibude posezení pro návštěvníky se stojany na kola, plánuje se i vydání turistické známky. Navazuje to na záměr města vybudovat novou cyklotrasu z Bystřice na Konopiště.

Zápis z ustanovení řídícího výboru MAP

Zde ke stažení zápis z ustanovení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Votice

Zpis_V_pdf.pdf

Na cyklostezku Votice – Bystřice se začne vytvářet studie proveditelnosti

Prvním krokem k vybudování cyklostezky, která bude mezi Voticemi a Bystřicí využívat opuštěných úseků drážního tělesa, je vytvoření studie proveditelnosti. Mikroregion Voticko společně s Městem Bystřicí proto zadal poptávkové řízení na zpracování takové studie, která bude jasným podkladem pro trasování patnáctikilometrové cyklostezky a pro její stavební provedení, etapizaci díla i financování. Vítězem výběru se stala firma Grant & Project partners, s.r.o. z Prahy, která předložila nabídkovou cenu 181 500 Kč.