Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 31 z 34  > >>

Ve Zvěstově vznikne šest pečovatelských bytů


Díky získané dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj vznikne v příštím roce šest pečovatelských bytů pro starší obyvatele příp. pro lidi se zdravotním postižením v centru obce Zvěstov. Celkové náklady na rekonstrukci objektu č. p. 53 činí cca 5,5 mil. Kč, z čehož získaná dotace prostřednictvím kanceláře Mikroregionu Voticko činí 3,6 mil. Kč. V letošním roce proběhnou demoliční a stavební práce. První obyvatelé se mohou na nové bydlení těšit na podzim příštího roku. Stavební práce provádí Stavební firma Pazdera z Vlašimi.
 

První výsledky revize dopravní obslužnosti na Voticku

Jedním z nejdůležitějších společných zájmů obcí Mikroregionu Voticko je revize dopravní obslužnosti správního území  ORP Votice. Proto začali jejich představitelé v posledních měsících aktivněji prosazovat své zájmy v rámci dobrovolného svazku obcí BENE-BUS a navíc oslovili ke spolupráci vedení Středočeského kraje a odbor dopravy jeho Krajského úřadu i zástupce veřejných dopravců. Na pracovních schůzkách zástupci obcí Voticka diskutovali nejpalčivější otázky veřejné autobusové dopravy v regionu, tj. pravidelnou autobusovou linku do rychlíkové stanice v Olbramovicích a nedostatečnou obslužnost škol, lékařů, služeb a zaměstnavatelů ve Voticích. Jednotlivé obce navrhovaly změny v jízdních řádech s cílem optimalizovat příjezdy a odjezdy ze svých sídel do města Votic a dále směrem do větších měst a Prahy.

Nejčastější otázky a odpovědi ke zpracování Šablon

V přiloženém souboru naleznete odpovědi na otázky, které řeší zpracovatelé žádostí o podporu MŠ a ZŠ formou zjednodušených projektů. Jde o praktické návody k vytvoření projektové žádosti.

Nejčastější otázky a odpovědi k Šablonám

Školní asistent v projektech OP VVV

MŠMT zveřejnilo přesnou specifikaci pracovní pozice školního asistenta včetně pravidel pro financování pro potřeby využití dané pozice v Operačním program Výzkum, věda, vzdělávání, ve výzvě Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Výklad pozice Školní asistent

Semináře NIDV k šablonám

Podpora MŠ a ZŠ - akreditované semináře

Národní institut dalšího vzdělávání zveřejnil své aktivity v podobě akreditovaných seminářů zaměřených na podporu MŠ a ZŠ formou zjednodušených projektů. Z těchto seminářů si mohou snadno školy poskládat své šablony. Další informace o kurzech budou následovat.

Seznam aktivit NIDV

Klub Sibiř -bezpečný a smysluplně trávený volný čas

Ve Voticích funguje nízkoprahový klub Sibiř pro děti

Votice mají svou bezplatnou dluhovou poradnu

Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci.

Bojíme se posledních přání?

Na Voticku nově působí RUAH o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí.