Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 32 z 34  > >>

MŠMT vyhlásilo 23. 6. výzvu k šablonám MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha. Přijatelné výdaje mohou vzniknout od 1. 8. 2016, žádost může být podaná o 30 dní později od zahájení projektu.

Znění výzvy

Seznam šablon

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

S dotazy na zpracování žádosti se můžete obracet na tým Mikroregionu Voticko.

Žádost o dotaci na Místní akční plány schválena

Dne 9.6. 2016 schválila Výběrová komise Řídícího orgánu OP VVV dotaci na projekt Místního akčního plánu rovzoje vzdělávání v ORP Votice.

Dobré zprávy jsou, že požadováná částka, tedy 2 161 040 Kč nebyla komisí krácena. Tedy projekt pokračuje od 01.05.2016 a bude trvat 20 měsíců.

Bojíme se posledních přání?

Na Voticku nově působí RUAH o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí.

Noc kostelů Benešov 10. 6. 2016

Zveme Vás do kostela sv. Mikuláše v Benešově, Na Karlově

Noc kostelů 2016 - 10. 6. 2016 - Votice, Neustupov

Přijdtě se podívat a zažít noční atmosféru kostelů na Voticku. Mikroregion Voticko Vás zve do kostela sv. Františka z Assisi ve Voticích a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově

 

Po stopách bitvy u Jankova

V sobotu 11.6.2016 proběhne 16. ročník pochodu "Po stopách bitvy u Jankova"

 

Plánovaná částečná uzavírka silnice č. I/3 kolem Benešova

Doprava po silnici č. I/3 bude vedena ve směru Benešov – Tábor, pouze v etapách 1.1. a 1.2. bude objízdná trasa ve směru od Tábora vedena přes město Benešov. V současné době o objízdných trasách probíhá jednání na krajském úřadě, který bude vydávat i povolení o částečné uzavírce této silnice a nařízení objízdných tras.
Etapy dle přiloženého schéma je nutno brát orientačně, protože dle postupu stavebních prací se mohou měnit.