Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 4 z 34  > >>

Za co žáci z Voticka chválí své školy

Debaty s žáky ze čtyř základních škol z Votic a okolí se 23. listopadu v refektáři kláštera ve Voticích zúčastnilo přes čtyřicet žáků osmých a devátých tříd. Cílem debaty bylo zjistit, jak žákyně a žáci své školy vnímají, kde vidí jejich silné a slabé stránky, ale také prozkoumat, nakolik jsou zvyklí a schopní vyjadřovat věcně a kultivovaně svoje názory. Přinejmenším v této oblasti se ukázalo, že školy své žáky vedou k ochotě a schopnosti debatovat.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Votický MAP sdružuje, inspiruje i vzdělává

Školní rok je již téměř ve své polovině a to znamená, že máme za sebou i další setkání pracovních skupin MAP Voticko. Skupin máme v MAPu celkem pět a zahrnují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost, dále skupinu EVVO a polytechnické výchovy, pro rovné příležitosti a financování.

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

Říjnová členská schůze byla v Ratměřicích

První členská schůze obcí Mikroregionu Voticko po zářijových komunálních volbách proběhla v Ratměřicích. Svazek obcí chystá další společný projekt na předcházení vzniku odpadů, ze kterého budou pořízeny kompostéry nebo například vratné kelímky na kulturní akce. Odpadového hospodaření se týkala i návštěva D. Sloupa z firmy Compag. Změny v integrované veřejné dopravě v souvislosti se zprovozněním železničního koridoru komentoval dopravní expert Voticka J. Vachtl. Svůj prostor dostala i výstavba cyklostezky a její financování nebo aktualizace minimální sítě sociálních služeb ORP Votice

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Byla zahájena výstavba cyklostezky v úseku Votice - Olbramovice

Slavnostním poklepáním na základní kámen byla 14. září 2022 zahájena stavba cyklostezky, která v první etapě propojí votické a olbramovické vlakové nádraží. Nositelem projektu je DSO Mikroregion Voticko, který na dílo o celkové hodnotě takřka 26 miliónů Kč získal dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Středočeského kraje.

Foto najdete zde.