Mikroregion Votice

Analýza území

Odborný zpracovatel SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima Mikroregionu Voticko, kterým je firma ECOTEN s.r.o předložil na začátku roku 2023 první analytickou část celého dokumentu, díky které postupně vznikají návrhy adaptačních opatření.

Největší měrou se na spotřebě, resp. produkci CO2 podílel z 46% sektor bydlení následovaný osobní dopravou.
V rámci celkové spotřeby energií se energie pocházející z obnovitelných zdrojů podílela pouze 10,9%, zbytek připadá na elektřinu 30,5% a na neobnovitelná fosilní paliva.

Analýzu si můžete prohlédnout na Vstupní emisní inventura (BEI)