Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 26  > >>

Webináře aneb vysíláme z MAPu

V rámci MAPu Vás zveme na cyklus webinářů na zajímavá témata.

Na semináře je možné se vždy přihlásit tímto odkazem:

Odkaz k přihlášení

Pozvánka na cyklus webinářů

První projekty mikroregionu pomohly s rozvojem turistických tras i opravou památek

Podívejte se s námi zpátky do minulosti a připomeňte si projekty, které mikroregion, tehdy ještě pod názvem Mikroregion Džbány, realizoval v letech 2000–2006. 
Snad vás nepřekvapí, že některé projekty, které byly realizovány právě v počátcích činnosti mikroregionu, trvají navzdory několikaleté udržitelnosti, dané podmínkami dotací, dodnes, byť s obměnami. Osvědčily se a my jsme si na ně rádi zvykli…

Obce na Voticku spolupracují už dvě desetiletí

18. ledna to bylo 21 let, co byl oficiálně založen Mikroregion Džbány, svazek obcí, předcházející dnešnímu Mikroregionu Voticko.
Zamýšlenou připomínku kulatého výročí loni překazila pandemie covid-19. Naplánovaná byla inspirativní exkurze do obcí, kde se podařilo zrealizovat zajímavé projekty a prezentační aktivity z činnosti mikroregionu. Věříme, že alespoň část plánovaných aktivit k dvacetinám dobrovolného spolku obcí se uskuteční v letošním roce. Zatím se s námi pojďte ohlédnout za minulostí Mikroregionu Džbány, za počátky meziobecní spolupráce na Voticku. Průvodcem nám bude první pečovatel–poradce (manažer) mikroregionu Zdeněk Sedláček.

Prostřednictvím Mikroregionu Voticko bylo loni požádáno o takřka devadesát dotací

Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

 

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5

Třicet milionů korun z OPŽP pomohlo se zateplením školy, školky nebo s výstavbou kompostárny

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabídl žadatelům v programovém období v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur a dalších více než 300 milionů eur z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu. V programovém období 2014–2020 to bylo celkem 2,75 miliardy eur.  Město Votice realizovalo z OPŽP v posledních letech hned šest projektů: výstavbu kanalizace jihozápad – Votice, zateplení budovy mateřské školy, zajištění energetických úspor základní školy a domu s pečovatelskou službou v Pražské ulici, kompostárnu Votice a projekt Votice třídí bioodpad. V součtu město z Evropské unie v rámci tohoto programu získalo podporu ve výši 29 milionů 846 tisíc korun.

Prosincové sektání Řídícího výboru

Ještě před vánočními svátky se sešel Řídící výbor našeho MAPu. Na programu bylo zejména zhodnocení podzimního distančního vzdělávání, etika videokonferencí a také bylo s řediteli škol plánováno zpracování "popisu potřeb škol", ve kterém školy hodnotí úspěch a pokroky v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a inkluze.

Ať jsme bohatí, nebo chudí – všichni musíme počítat. A to i o Vánocích

Vánoce si mnoho z nás automaticky spojuje s nadbytkem všeho: jídla, ale i drahých dárků. Na ty si bohužel mnoho lidí půjčuje. Takové dárky sice udělají pod stromečkem radost, ale často po nich zůstává pachuť vysokých splátek.
Má půjčka na Vánoce vůbec smysl a na co si dát pozor? To ví koordinátorka Komunitního centra Voticka Petra Kocourková.

Obce na jihu Voticka mají novou sociální koordinátorku

Od 1. listopadu se mohou občané Červeného Újezdu, Heřmaniček, Ješetic, Mezna, Smilkova a Střezimíře se svými problémy v sociální oblasti obracet na novou koordinátorku sociální práce – Stefanii Chaloupkovou. Nastoupila místo Jana Počepického, který na jihu Voticka působil jako sociální koordinátor od 1. května loňského roku. Na tuto službu – výkon koordinátorů sociální práce – získal Mikroregion Voticko dotační finance prostřednictvím dvou místních akčních skupin – MAS Posázaví a MAS Krajina srdce. I proto působí na Voticku koordinátorky hned dvě – Petra Kocourková a nově Stefanie Chaloupková.
Stefanie, co Vaše práce obnáší?

Pracovní skupina čtenářské gramotnosti v pandemii nezahálí

Cílem setkání bylo porovnat jarní a podzimní vlnu distančního vzdělávání v oblasti ČG, s nápady na rozvíjení i v rámci online výuky. Setkání nabídlo prostor pro sdílení zkušeností a tipů na rozvoj čtenářství. Inspirativní byl také projekt MAP Sedlčansko MAP Sedlčansko, ketrý se věnuje zpracování materiálů pro učitele na téma Stromy v obci a krajině. Výstupy této práce jsou dostupné na portále
www.ucenibezucebnic.cz a budou předmětem některého z dalších setkání této skupiny čtenářské gramotnosti.