Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 29  > >>

Závěrečný účet 2021 - návrh

Návrh závěrečného účtu za rok 2021.

Nový systém nakládání s odpady je hospodárnější a spravedlivější, zní z Miličína, Střezimíře, Smilkova a Ratměřic

 Čtyři obce Mikroregionu Voticko zavedly od 1. ledna nový systém nakládání s odpady. Týká se jak svozu, tak platby poplatků. Změny v odpadovém hospodářství v Miličíně, Smilkově, Střezimíři a Ratměřicích jsou reakcí na novou legislativu, která platí od 1. ledna letošního roku.

Vlaky jely naposledy po staré železniční trati z Votic na jih

Konec vlakového provozu v úseku trati Votice - Sudoměřice otevírá další jednání Mikroregionu Voticko se zástupci Správy železnic a Českých drah. Výsledkem by měla být realizace páteřní cyklostezky po opuštěném železničním tělese a vytvoření muzea dráhy Fr. Josefa ve stanici Střezimíř. O jednotlivých krocích se dočtete například v článku na serveru zdopravy.cz

Zajímavý videospot z ukončení vlakového provozu ve Střezimíři najdete zde.

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5

Obce nejsou na odpady samy, orientovat se ve složité legislativě jim pomáhá Mikroregion Voticko

Nový zákon o odpadech a tři další související zákony, které začaly platit od 1. ledna 2021 znamenají bez nadsázky „odpadkovou revoluci“. Dotýkají se totiž jakožto fyzických osob každého z nás, stejně i dalších původců odpadu – právnických osob a obcí. Novou legislativou reaguje český právní systém po vzoru Evropské unie na zhoršující se stav životního prostředí. Dá se říci, že Česká republika konečně nastupuje trend od skládkování ke třídění, recyklaci a využití materiálů na maximum.

Setkání pracovní skupiny pro digitální gramotnost

18. 11. 2021 se sešla pracovní skupiny online pomocí Microsoft teams. Byla mapována situace s digitálními kompetencemi. Digitální kompetence si učitelé na jednotlivých školách stále posilují při vzájemné spolupráci a komunikaci v platformách – školní informační systémy, Teams a dále v používání aplikací a platforem, které využívali při distanční výuce.

Většina učitelů vyučuje prezenčně, ale i vyučují i online distančně popřípadě hybridně (část žáků ve škole prezenčně a část žáků online během jedné vyučovací hodiny).

A jaké jsou další cíle této skupiny?

 

·        Proškolit kolektivy pedagogů ZŠ Mikroregionu Voticko skrz stránky DidiUčitel a dále  se zapojením mobilních zařízení (telefon, tablet) – ukázka aplikací napříč předměty

·        Spolupráce škol v zavádění nových ŠVP informatiky z hlediska proškolování učitelů vyučujících informatiku  

Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se sešla i v listopadu

Na tomto setkání byly představeny pomůcky pro 1. - 2. ročník ZŠ, které pomáhají upevnit pojem čísla a počítání do 20 ti. Bylo představeno Hejného prostředí - Autobus. Dále byly vyzkoušeny pomůcky: Cesta mezi kostkami, pyramidy, obrázky ze štaflí. Velkou výhodou těchto materiálů je, že každé dítě může pracovat svým tempem a podle svých schopností. Úlohy gradují, dítě stále manipuluje, je aktivní a zažívá radost z úspěchu. V rámci podpory MG bylyl tyto pomůcky zakoupeny z projektu MAP pro tyto ročníky ZŠ v ORP Votice.