Mikroregion Votice

Kde potkáte kapra s nohama? V Jankově na každoročním Šustově běhu.

říj 3, 2018

Dalších dvacet účastníků přibylo na pátém ročníku Šustova běhu, který pořádá základní škola v Jankově. Letos běželo 146 běžců všech věkových kategorií po trati dlouhé 4 650 metrů. Závod je vyvrcholením dlouhodobé snahy jankovské školy přivést k pohybu a běhání jak širokou veřejnost, tak děti.  Malé tréninky na Šustův běh se konaly a konají každé páteční odpoledne.

Šustův běh se konal už po páté, vede okolím Jankova kolem rybníků Roháče, Hradu, Tobolky a Jarkovce, protože je pojmenován po místním rodáku a slavném rybníkáři Josefu Šustovi (1835-1914). Ten se proslavil především jako hospodář na třeboňském panství rodu Schwarzenbergů a jeho odborné práce patří dodnes mezi základní literaturu o chovu sladkovodních ryb.

Počet příznivců závodu a účastníků postupně roste. Oproti loňskému roku, kdy na startu stálo 122 běžkyň a běžců ve všech kategoriích, běželo letos 146 účastníků. Trať vedla letos i po nově vybudovaných cestách okolím Jankova, které umožnily vytyčit zajímavější okružní trasu běhu. Na přípravě závodu se podílí celý pedagogický sbor, hlavním hybatelem běžeckých a sportovních aktivit na škole v Jankově je učitelka matematiky Ondřejka Jarešová. Cílem její práce je přitáhnout k pohybu a běhání co největší část školních dětí. Rostoucí počet účastníků běhu i pravidelných tréninků ukazuje, že se je v této snaze úspěšná.


U nás to žijeAktuality

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

6. zpravodaj Centra společných služeb. Dočtete se něm o přípravě nové dopravní obslužnosti na území mikroregionu, tipy na levné cestování do Prahy, informace k připravované výzvě na "kotlíkové dotace" a seznámení s projektem koordinace sociálních služeb na Voticku.

Zpravodaj 6

CSS vzniklo díky spolupráci Mikroregionu Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky němu získal mikroregion příspěvek na mzdové náklady na dva zaměstnance, kteří působí v nově vytvořeném Centru společných služeb.

Bav seAkce v mikroregionu