Mikroregion Votice

Kde potkáte kapra s nohama? V Jankově na každoročním Šustově běhu.

říj 3, 2018

Dalších dvacet účastníků přibylo na pátém ročníku Šustova běhu, který pořádá základní škola v Jankově. Letos běželo 146 běžců všech věkových kategorií po trati dlouhé 4 650 metrů. Závod je vyvrcholením dlouhodobé snahy jankovské školy přivést k pohybu a běhání jak širokou veřejnost, tak děti.  Malé tréninky na Šustův běh se konaly a konají každé páteční odpoledne.

Šustův běh se konal už po páté, vede okolím Jankova kolem rybníků Roháče, Hradu, Tobolky a Jarkovce, protože je pojmenován po místním rodáku a slavném rybníkáři Josefu Šustovi (1835-1914). Ten se proslavil především jako hospodář na třeboňském panství rodu Schwarzenbergů a jeho odborné práce patří dodnes mezi základní literaturu o chovu sladkovodních ryb.

Počet příznivců závodu a účastníků postupně roste. Oproti loňskému roku, kdy na startu stálo 122 běžkyň a běžců ve všech kategoriích, běželo letos 146 účastníků. Trať vedla letos i po nově vybudovaných cestách okolím Jankova, které umožnily vytyčit zajímavější okružní trasu běhu. Na přípravě závodu se podílí celý pedagogický sbor, hlavním hybatelem běžeckých a sportovních aktivit na škole v Jankově je učitelka matematiky Ondřejka Jarešová. Cílem její práce je přitáhnout k pohybu a běhání co největší část školních dětí. Rostoucí počet účastníků běhu i pravidelných tréninků ukazuje, že se je v této snaze úspěšná.


U nás to žijeAktuality

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Výběrová řízení na čtyři pracovní místa vypisuje Městský úřad ve Voticích. Jde o pozice vedoucího odboru správních činností a dopravy, referenta územního plánování, referenta pro vodoprávní úřad a asistentku místostarosty města. Více informací najdete ZDE.

Bav seAkce v mikroregionu